Grensoverschrijdende samenwerking op de Dag van Stad en Regio

Stad en regio hebben te maken met belangrijke maatschappelijke opgaven en een continu veranderende samenleving. Daarin blijft het zoeken naar de meest effectieve vormen van samenwerking tussen verschillende partijen. Op de Dag van Stad en Regio kregen partners van Platform31 inspirerende praktijkvoorbeelden en nieuwe inzichten om die samenwerking vorm te geven. In aansluiting daarop gingen ruim dertig bestuurders en directeuren met elkaar in gesprek over de warmtetransitie tijdens een diner.

Lees meer over de Dag van Stad en Regio en het Diner Pensant ‘Samen nieuwe energie’ van 2017 in de artikelen: