Goede buren: conferentie over gemengde woonprojecten

Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen? Op diverse plekken in het land vinden experimenten plaats met deze nieuwe woonvormen. Tijdens de conferentie ‘Goede buren’ op 26 januari 2018 in Utrecht waren ‘goede buren’ uit diverse gemengd-wonenprojecten aanwezig. Zij vertelden de deelnemers over hun ervaringen met gemengd wonen. Deelnemers gingen in gesprek met professionals en onderzoekers om bestaande projecten te versterken en nieuwe projecten mogelijk te maken.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Utrecht, de Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Sociale Innovatie), de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen, Portaal en Platform31. Jeroen van der Velden en Susan van Klaveren, projectleiders bij Platform31, leverden een inhoudelijke bijdrage tijdens de workshop ‘Hoe te sturen op de magie in ’de magic mix’? – Experimenteerruimte in gemengde projecten’. Hierin namen zij de deelnemers mee in de resultaten van hun laatste onderzoek naar gemengd wonen en gingen zij de discussie aan over de noodzaak tot experimenteerruimte.

Meer informatie