Goed wonen voor iedereen

Goed wonen is een voorwaarde om mee te doen aan de maatschappij, ook voor mensen met een handicap. Maar hoe zorg je er als gemeente voor dat iedereen goed kan wonen en de hulp en ondersteuning krijgt die daarbij nodig zijn? Platform31 werkte mee aan de Inspiratiebundel Wonen is hoofdzaak. Het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente van de VNG. In deze bundel staan voorbeelden hoe gemeenten kunnen werken aan goed wonen voor mensen met een beperking. Geen gemakkelijke opgave, maar de voorbeelden laten zien dat het wel kan.

Wat is goed wonen? Wonen gaat om meer dan een dak boven je hoofd. Het gebouw, de woning zelf, is maar één aspect. Of iemand zich daar thuis en prettig voelt, is minstens zo belangrijk. Dat heeft ook te maken met de omgeving, met de voorzieningen, en de mate waarin iemand zélf heeft gekozen voor een woning. Investeren in goed wonen, is dus investeren in een basis voor mensen. Zulke investeringen verdienen zichzelf naar verwachting vaak terug. Wie een goede basis heeft, ontwikkelt zich vaak beter. En dat kan in de loop der jaren flink schelen in kosten voor opvang, zorg en ondersteuning. Goed wonen draait om stabiliteit, identiteit, regie, integratie en maatschappelijke participatie.

Complexe opgave

Goed wonen is echter een complexe opgave. Wat maakt het zo ingewikkeld? Allereerst is de doelgroep zeer gevarieerd. Goed wonen vraagt om maatwerk. Er is niet één type woning geschikt voor iedereen met een handicap. Iemand die afhankelijk is van een rolstoel heeft andere behoeften dan iemand met een verstandelijke beperking. En een jongere met autisme, heeft weer andere wensen dan iemand op leeftijd die zo lang mogelijk in zijn eigen huis wil blijven wonen.

Daarnaast is de vraag moeilijk voorspelbaar. Het is voor Rijk, gemeenten en woningcorperaties al lastig om de algemene vraag naar woonruimte te voorspellen. Laat staan dat dat nauwkeurig kan worden bepaald voor een zo gevarieerde doelgroep met zulke uiteenlopende wensen. Hoeveel ouderen ontwikkelen de komende jaren welke ouderdomsgebreken? Hoeveel mensen met welke fysieke beperkingen willen er over vijf jaar waar in de gemeente wonen? Dat zijn vragen die niet nauwkeurig te beantwoorden zijn, terwijl er wél beleid op gemaakt moet worden.

En tot slot zijn er veel partijen bij betrokken: van aannemers tot corporaties, en van investeerders tot belangenverenigingen. Als het om woningen voor mensen met een beperking gaat, komen daar vaak nog de (ouders van) toekomstige bewoners en verschillende zorg- en begeleidingsorganisaties bij.

Kortom: hoe organiseer je dat goed wonen als gemeente? De inspiratiebundel beschrijft enkele goede voorbeelden en geeft handige tips voor de praktijk mee.

Iedereen doet mee!

De inspiratiebundel Wonen is hoofdzaak is opgesteld in het kader van het VNG-project Iedereen doet mee! Platform31 nam deel aan de redactie van de publicatie en leverde enkele van de praktijkvoorbeelden aan. De kennis en het netwerk dat Platform31 heeft ingebracht is afkomstig uit het experiment Weer Thuis.