‘GO’ voor het innovatieprogramma Langer thuis | Inclusieve wijk!

Bestuurlijke ondertekening

Op 26 september gaven het G40 stedennetwerk en de ministeries van BZK en VWS een bestuurlijk startsein voor het Innovatieprogramma Langer thuis | Inclusieve wijk. Dit programma maakt deel uit van het Programma Langer thuis, Actielijn Wonen van de ministeries van VWS en BZK.

Mensen willen (en moeten) zo lang mogelijk thuis wonen. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat huisvesting hier niet altijd even geschikt voor is. Een veilige omgeving met de juiste zorg is heel belangrijk voor kwetsbare bewoners.

Het Rijk wil gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het op orde krijgen van woningen en woonomgevingen om zo onze woonwijken geschikt maken voor alle mensen. Daarom startte de G40 samen met Platform31 een kennisprogramma. Twee jaar lang werken 24 wooncoalities samen met Platform31 aan wijken waar kwetsbaren erbij horen.