Gezocht: woningcorporaties die woningen splitsen

Om snel extra woningen toe te voegen is woningsplitsing is een kansrijk instrument voor particulieren of beleggers, maar zeker ook voor woningcorporaties. Woningcorporaties hebben nog veel grote eengezinswoningen of ruime appartementen in hun voorraad, die ze steeds vaker (vanwege het gebrek aan gezinnen) aan de groeiende groep eenpersoonshuishoudens aanbieden.

Het splitsen van deze grotere corporatiewoningen biedt een kans om (snel) extra woningen toe te voegen en de woningvoorraad meer te differentiëren. Kleine gesplitste woningen zijn – naast flexwoonoplossingen, woningdelen en nieuwbouw – een prima oplossing (en product) voor jongeren, spoedzoekers, bepaalde aandachtsgroepen en kleine huishoudens. Ook is er vraag vanuit senioren.

Deel jullie voorbeelden

We komen graag in contact met woningcorporaties die ervaring hebben met woningsplitsing. We brengen in een inspiratiebundel de ervaringen en voor- en nadelen van woningsplitsing in beeld. We besteden onder andere aandacht aan de businesscase van woningsplitsing, welke technische oplossingen en beperkingen er zijn én de invloed van geldende gemeentelijke regelgeving. We delen deze kennis in onze community of practice Hoe woningdelen en splitsen te organiseren?

We zijn geïnteresseerd in voorbeelden uit zowel grotere steden als kleinere steden en meer landelijke kernen waar woningcorporaties relatief veel ruime eengezinswoningen bezitten.