Gezocht! Woningcorporaties die maatwerk leveren bij woningtoewijzing

Hoe bereiken woningcorporaties mensen die in principe niet voor een woning in aanmerking komen, die ze toch zouden willen huisvesten?

Sociale woningen zijn primair voor de sociale doelgroep. De wet geeft echter mogelijkheden om ook andere doelgroepen te huisvesten in de sociale woningvoorraad (80-10-10 toewijzingsregeling). Wij zijn benieuwd welke huurders dat zijn en vooral hoe woningcorporaties hen weten te bereiken. Tevens zijn wij benieuwd welke sociale huurders in duurdere woningen (boven de aftoppingsgrens) worden gehuisvest en hoe corporaties dat regelen. Maakt uw corporatie gebruik van maatwerk bij het toewijzen van woningen, dan worden we graag door u geïnspireerd!

Bereiken bredere doelgroep

Uit eerder onderzoek van Platform31 blijkt dat veel woningcorporaties wel graag een bredere doelgroep, bijvoorbeeld middeninkomens willen bereiken, maar niet goed weten hoe. Daarom zijn we voor het project ‘Maatwerk in de praktijk’ op zoek naar corporaties die mensen huisvesten die niet tot de primaire of secundaire doelgroep behoren. Wij zijn benieuwd wie deze huurders zijn en vooral hoe corporaties hen bereiken. Oftewel: Hoe zorgen woningcorporaties ervoor dat deze mensen hen weten te vinden en hoe zorgen ze er vervolgens voor dat de deur voor deze mensen opengaat?

Vrije ruimte passendheidsnorm

Daarnaast blijkt dat corporaties de vijf procent vrije ruimte binnen de passendheidsnorm vaak niet volledig benutten. We zijn nieuwsgierig naar corporaties die daar bewust wel gebruik van maken en daar goede ervaringen mee hebben. Hoe vullen zij deze vijf procent in voor maatwerk en wat zijn de voordelen daarvan?

Meedoen?

Herkent u uw organisatie in een van de bovengenoemde voorbeelden? We gaan dan graag met u of uw collega’s in gesprek. Zowel collega’s in strategisch functies als collega’s die de woningtoewijzing als verantwoordelijkheid hebben, kunnen meedoen. Het gesprek zal telefonisch plaatvinden en maximaal een uur kosten. U kunt een mail sturen naar anne.kunst@platform31.nl. Graag reageren vóór 28 februari 2019.