Gezocht: voorbeelden verduurzaming gespikkeld bezit

Dit jaar start Platform31 een project over verduurzaming van woningen in situaties waarbij individuele woningen in rijtjes of appartementsgebouwen in het verleden zijn verkocht. Het zogeheten ‘gespikkeld’ eigendom dat hier het gevolg van is, zorgt in de praktijk voor dilemma’s bij het ontwikkelen van een verduurzamingsaanpak.

Voor dit project zijn wij op zoek naar 8 tot 10 cases waar pogingen zijn ondernomen om particuliere eigenaren te overtuigen mee te doen met de verduurzaming van hun woningcomplex en maatregelen treffen aan hun woning als onderdeel van een gezamenlijke aanpak met de corporatie of eigenaar.

We zoeken naar gevallen waar het al wel is gelukt om ‘spikkel-eigenaren’ mee te nemen in het verduurzamingsproces, maar ook naar cases waar dat niet lukte. Daarnaast zijn we op zoek naar cases waarin we enkele strategieën kunnen testen: projecten die (binnenkort) al lopen dus.

Platform31 wil op deze manier samen met de deelnemende organisaties kansrijke strategieën identificeren en ontwikkelen om individuele eigenaren te overtuigen om hun woning te verduurzamen en dat te doen in samenspraak met de groot-eigenaren binnen hun complex.

Meer informatie