Gezocht: voorbeelden van lokale opgaves waar gekoppeld wordt

Platform31 signaleert dat meer en meer – oude én nieuwe – partijen zich inzetten voor circulaire, duurzame en inclusieve wijken. Het verbinden van opgaves noemen we koppelkansen. Platform31 maakt dit jaar een inspiratieboek met voorbeelden van lokale initiatieven waar al ‘gekoppeld’ wordt. Draagt uw initiatief bij aan meerdere duurzame opgaves circulaire bouw en/of klimaatadaptatie, biodiversiteit, sociale cohesie, gezondheid, inclusie et cetera), meld u dan nu aan.

Criteria voor deelname

  • Het eigenaarschap voor het oplossen van het probleem ligt bij diverse partijen
  • Het initiatief bevindt zich in fase van voorbereiding of realisatie
  • In de aanpak worden meerdere opgaven gekoppeld

We vragen van u een interview en het delen van geleerde lessen.

Wij bieden u

  • zichtbaarheid van uw initiatief in de publicatie
  • (indien gewenst) betrokkenheid bij een kennissessie met meerdere initiatiefnemers
  • betrokkenheid bij het vervolg van het borgen van geleerde lessen (voor gemeenten en het Rijk)

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om mee te doen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met

U kunt zich aanmelden tot vrijdag 30 augustus.