Gezocht! Vernieuwers ‘preventieve aanpak armoede, schulden en gezondheid’

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek loopt 16,5 procent van de bevolking het risico op armoede of sociale uitsluiting. Mensen met financiële problemen zijn vaker stressgevoelig en leven minder gezond. Vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… zoeken Platform31 en Pharos vernieuwers voor een leerkring en denktank ‘preventieve aanpak armoede en schulden en gezondheid’.

Nieuwe aanpakken van armoede en schulden zijn lokaal in ontwikkeling, maar blijven tot nu toe veelal beperkt tot enkele betrokken organisaties. Ook de link met gezondheidsbeleid wordt niet gelegd. Wat ontbreekt is ook uitwisseling van kennis en ervaringen tussen vernieuwers. Voor de nieuwe leerkring die in november start zoeken we daarom deelnemers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Professionals die graag leren van elkaars aanpak en samen lessen formuleren voor een preventieve aanpak van armoede en schulden voor gemeenten en andere partijen.

Spiegel uw aanpak

Per praktijk zoeken we twee deelnemers afkomstig uit verschillende organisaties, zoals de gemeente en een zorginstelling of een wijkteam en een zorgverzekeraar. Zodat u uw eigen aanpak effectief kunt spiegelen aan die van andere experts en uw netwerk rond dit thema kunt verbreden. Als onderdeel van de leerkring bieden we u een ‘versnellingssessie’ aan waarin u uw project kunt laten bespreken of een pregnante vraag kunt voorleggen.