Gezocht: vernieuwende woonzorgarrangementen voor ouderen

Biedt u een woonzorgarrangement aan waardoor ouderen met meerdere gezondheidsklachten en een AOW-inkomen langer zelfstandig kunnen blijven wonen? Dan komen we graag in contact met u!

Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voeren een onderzoek uit naar vernieuwende woonzorgarrangementen voor kwetsbare ouderen. Door de hervorming in de langdurige zorg en de extramuralisering krijgen ouderen met een lage zorgzwaarte geen verblijfsindicatie meer voor het verzorgingshuis. Zij moeten nu zelf betalen voor de huisvesting en andere services en (hotelmatige) diensten, in voormalige verzorgingshuizen of in zelfstandige woningen in de wijk.

Dit maakt dat er behoefte is aan nieuwe dienstverlening op het vlak van wonen en zorg voor ouderen die zelfstandig wonen, meerdere gezondheidsklachten en een beneden modaal inkomen hebben. Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen deze nieuwe dienstverlening nu in kaart om zicht te krijgen op ontwikkelingen in de markt en het aanbod dat voor deze kwetsbare doelgroep wordt georganiseerd.

Wat verstaan we onder een woonzorgarrangement?

We zijn op zoek naar woonzorgarrangementen, waarbij

  • Een woning wordt aangeboden, die minimaal rollator toe- en doorgankelijk is;
  • Een veilige woonomgeving wordt geboden, waarbij toezicht is georganiseerd voor de toegang tot individuele woningen en/of het complex;
  • De woning gesitueerd is op loopafstand van triple A (winkel, arts, apotheek) en daginvulling;
  • Een dienstenpakket waarin minimaal 24 uur hulp op afroep, een maaltijdvoorziening (minimaal 3 per week) en daginvulling/activiteiten worden aangeboden. En bij voorkeur ook diensten als huurdersonderhoud, schoonmaak appartement en toegang en informatie tot overige dienst- en zorgverlening zoals lichamelijk zorg of begeleiding;
  • De all-in prijs (huur, servicekosten, dienstenpakket) die hiervoor wordt gevraagd maximaal netto 1000 euro per maand is voor bewoners met AOW en huurtoeslag mogelijk is.

Meld uw arrangement aan!

Heeft u een woonzorgarrangement dat voldoet aan de definitie? Laat het ons dan voor woensdag 1 november 2017 weten. Mail informatie over uw aanbod naar Susan van Klaveren van Platform31 (susan.vanklaveren@platform31.nl). Stuur daarbij een beschrijving van het arrangement, de gevraagde tarieven, de doelgroep en een verwijzing naar een eventuele website toe.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het programma Langer Thuis dat Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uitvoeren in opdracht van het ministerie van BKZ. Het onderzoek is een vervolg op het experiment All-inclusive. In het onderzoek benaderen we ook de koplopers die aan het experiment hebben deelgenomen, om hun ervaringen met ons te delen.