Gezocht: vernieuwende manieren van woningtoewijzing aan aandachtsgroepen

Aandachtsgroepen hebben het net als veel andere woningzoekenden moeilijk op de woningmarkt. Bij de huisvesting van aandachtsgroepen zijn vele partijen actief en betrokken. Platform31 brengt in opdracht van de woningcorporaties aan de hand van praktijkvoorbeelden in beeld hoe we in Nederland anno 2022 de toewijzing aan aandachtsgroepen hebben georganiseerd. Dat kan woningcorporaties, gemeenten en ministeries helpen en inspireren over hoe je de toewijzing van aandachtsgroepen (anders) organiseert. De focus ligt vooral op de toewijzing, en minder op het woonproduct zelf, maar dat gaat in de praktijk regelmatig hand in hand.

Deel jullie voorbeelden

We komen graag in contact met corporaties, gemeenten en (zorg)organisaties die op slimme of innovatieve wijze aandachtsgroepen toewijzen, zoals:

  • door het inrichten van speciale – op doelgroepen gerichte – loketten;
  • door anders te matchen;
  • door aandachtsgroepen juist zelf (met voorrang) te laten zoeken in plaats van voor hen te bemiddelen;
  • door het toewijzen buiten de gangbare kanalen om.

Onder aandachtsgroepen verstaan we: arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, uitstromers uit een intramurale instelling, statushouders, studenten, sociaal en medisch urgenten (waaronder rolstoelers), ouderen met een zorgvraag én woonwagenbewoners.

Onderzoeksvragen

  • Op welke (verschillende) manieren wijzen wij in Nederland woningen toe aan aandachtsgroepen?
  • Wie zijn er betrokken?
  • Welke loketten zijn er?
  • Welke afwegingen maken we daarbij, bijvoorbeeld in het kader van voorrang, spreiding of maatwerk bieden?
  • Welke begeleiding wordt eventueel daarna geboden?
  • Welke voorbeelden van (regionale) samenwerking zijn er? En van particuliere initiatieven of vanuit andere aanbieders?

Contact

Deel graag jullie voorbeelden met: