Gezocht: vernieuwende maatschappelijke verkoopvarianten

Starters en woningzoekenden met een middeninkomen hebben het moeilijk op de krappe woningmarkt. Maatschappelijke verkoopvarianten kunnen hun kansen vergroten. Platform31 brengt in opdracht van de woningcorporaties in beeld welke maatschappelijke verkoopvarianten gemeenten en corporaties daarvoor momenteel inzetten. We zijn in het bijzonder op zoek naar innovatieve verkoopinstrumenten die minder drukken op de financiële balans van corporatie of gemeente dan ‘gangbare’ voorbeelden.

Met maatschappelijke verkoopvarianten kunnen starters en woningzoekenden met een middeninkomen vermogen opbouwen door een woning van de corporatie te kopen. De koper krijgt daarbij de garantie dat de corporatie de woning bij onvoorziene omstandigheden weer terug koopt. Dit instrument heeft ook voordelen voor de woningcorporatie: deze krijgt hierdoor extra financiële middelen voor de bouw van nieuwe woningen of het renoveren en verduurzamen van bestaande woningen. Een nadeel van dit instrument is dat een aanzienlijk deel van de verkoopopbrengst op de financiële balans van de corporatie moet blijven staan. Dit beperkt de extra investeringsruimte.

Deel jullie voorbeelden

We komen graag in contact met corporaties, gemeenten en bedrijven die op innovatieve wijze maatschappelijke verkoopvarianten ontwikkelen en/of toepassen.

Onderzoeksvragen

  • Welke nieuwe maatschappelijke verkoopinitiatieven hebben corporaties, gemeenten en bedrijven recent geïnitieerd?
  • Welke initiatieven hebben zij ondernomen om de nadelen van verkoop onder voorwaarden (met name het beslag op de financiële balans) te verkleinen/voorkomen?
  • Tegen welke nadelen lopen corporaties en gemeenten daarbij aan?

Contact

Stuur uw vernieuwende voorbeelden liefst voor 1 december 2022 naar Machteld Hooyman, machteld.hooyman@platform31.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 06 13 54 56 16.