Gezocht: preventieve aanpakken tegen overlast

In de afgelopen jaren stijgt het aantal overlastmeldingen bij corporaties en zien zij dat de leefbaarheid in verschillende complexen onder druk staat. Het aantal mensen met een zorg- of begeleidingsvraag in het vastgoed van corporaties neemt toe. Hierbij volstaat het niet langer om een melding te doen bij het sociaal wijkteam of een huisuitzettingsprocedure in gang te zetten. Nieuwe interventies zijn nodig om overlast te verminderen en zo mogelijk te voorkomen.

Initiatieven van corporaties

Corporaties zijn zoekende in de wijze waarop zij de balans in wijken en buurten kunnen herstellen. In het verleden werd als reactie op concentraties van kwetsbare mensen de sloophamer regelmatig ingezet. In het huidige tijdsgewricht is dit minder logisch geworden. Het huisvesten van kwetsbare groepen is immers de corebusiness geworden van de woningcorporatie. Maar hoe doe je dat op een verstandige manier?

Initiatieven gezocht!

Verschillende corporaties hebben hier al vernieuwende initiatieven op ontplooit. Samen met deze corporaties gaat Platform31 aan de slag om een praktijkgericht overzicht te maken van nieuwe interventies, maatregelen en/of samenwerkingsafspraken. De focus ligt in principe op initiatieven die gericht zijn op het verminderen van overlast door personen met verward gedrag. Heeft u als corporatie een aanpak die relevant kan zijn voor andere corporaties of die u in een leertraject graag zou bespreken, neem dan contact met ons op.

Denktank- en leertraject

Ook nodigen we u uit om deel te nemen aan onze denktank en leertraject. Tijdens drie bijeenkomsten (september/oktober/december) gaan we aan de hand van uw expertise, werkwijze en dilemma’s aan de slag. Als deelnemer krijgt u de rol van expert, brengt u uw ervaringen in en spiegelt u op die van anderen. De uitkomsten zetten wij op een rij in een kennisdossier dat wij online beschikbaar stellen. Heeft u interesse in dit denktank- en leertraject, klik dan hier. Een vertegenwoordiger van Aedes neemt deel aan het projectteam.

Interesse?

Heeft uw corporatie belangstelling om kosteloos deel te nemen aan dit intervisietraject en/of heeft u een interessante werkwijze, neem dan contact met ons op.

Experiment Weer thuis

Afgelopen jaar organiseerde Platform31 het experiment Weer thuis in de wijk. In het experiment is samen met 13 samenwerkingsverbanden van gemeenten, corporaties en zorgorganisaties gewerkt aan het inventariseren van de omvang van de (extra) uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, wat er in de wijken nodig is voor een zachte landing van uitstromers en hoe je de samenwerking in de driehoek kunt organiseren. De opbrengsten staan in de publicatie Zelfstandig wonen na beschermd wonen of opvang beschreven.