Gezocht: Preventieve aanpakken tegen overlast

Afgelopen jaar organiseerde Platform31 het experiment Weer thuis in de wijk georganiseerd. In het experiment is samen met 13 samenwerkingsverbanden van gemeenten, corporaties en zorgorganisaties gewerkt aan het inventariseren van de omvang van de (extra) uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, wat er in de wijken nodig is voor een zachte landing van uitstromers en hoe je de samenwerking in de driehoek kunt organiseren. De opbrengsten staan in de publicatie Zelfstandig wonen na beschermd wonen of opvang beschreven.

Aanpakken corporaties

Dit jaar zoomen we in op de aanpakken die corporaties ontwikkelen om (in samenwerking met andere partijen) overlast door personen met verward gedrag, en dan specifiek de groep met een psychische kwetsbaarheid, te verminderen en zo mogelijk te voorkomen. Tijdens 3-4 bijeenkomsten gaan we met corporaties en samenwerkingspartners in gesprek over onder meer de volgende vragen:

  • Welke aanpakken zijn mogelijk voor het oplossen van probleemsituaties (overlast) bij huurders met psychische kwetsbaarheden?
  • Hoe samen te werken?
  • Welke instrumenten zijn beschikbaar voor signalering en preventie?
  • Welke aanpakken zijn mogelijk en/of zijn ontwikkeling om toekomstige overlast te voorkomen?

Interesse?

Heeft uw corporatie belangstelling om deel te nemen aan dit intervisietraject en/of heeft u een interessante werkwijze, neem dan contact met ons op.