Gezocht! Koplopers voor het experiment Weer thuis in de wijk

Voor mensen die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang zelfstandig willen wonen, is de zoektocht naar een sociale huurwoning vergelijkbaar met een hordenrace. Met als grootste hindernis: het enorme tekort aan geschikte woningen. Onvoldoende procesregie en te weinig sturing op oplossingen maken hun zoektocht extra ingewikkeld.

In navolging van een studie in zeven gemeenten starten Platform31 en het kenniscentrum Wonen en Zorg Aedes-Actiz het experiment Weer thuis in de wijk, waarin tien koploperduo’s deze hindernissen proberen weg te nemen. Doet u mee?

Behalve dat er in gespannen woningmarkten sprake is van een woningtekort, blijkt ook het vormgeven van nieuwe samenwerkingsverbanden en de juiste afstemming tussen partijen behoorlijk complex. Vanwege de Wmo en de Woningwet zijn gemeenten als enige wettelijk bevoegd om afspraken te maken met woningcorporaties en GGZ-zorgaanbieders. Maar willen gemeenten die kar wel alleen trekken?

Gezocht: Experimentpartners!

Het experiment Weer thuis in de wijk start in november, waaraan maximaal tien gemeenten met hun corporatie en/of zorgpartner kunnen meedoen. Voorwaarde? Gemeenten, woningcorporaties en GGZ-zorgaanbieders houden zich al geruime tijd bezig met deze thematiek. In dit experiment verkennen we ideeën voor nieuwe (tijdelijke) goedkope woningvoorraad, krijgt u inzicht in procesregie en de randvoorwaarden die nodig zijn voor een ‘zachte landing in de wijk’.

Community of practices

Onderdeel van het experiment zijn drie community of practices waarbij u kennis en ervaringen kunt uitwisselen met uw mede experimentpartners en ingevlogen experts van bijvoorbeeld Aedes, VNG, Federatie Opvang en het Trimbos Instituut. Platform31 bundelt, monitort en evalueert. Het experiment loopt tot december 2017.

Informatie en aanmelden?

Interesse? U kunt zich tot en met 21 november 2016 aanmelden (eerder heeft de voorkeur). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Marie Rijssenbeek; anne-marie.rijssenbeek@platform31.nl. Bekijk hier alvast de achtergrondinformatie en selectiecriteria.