Gezocht: inspirerende praktijkvoorbeelden wonen voor mensen met een beperking

Momenteel voert Platform31 een onderzoek uit naar het organiseren van wonen voor mensen met een beperking. Hoe zetten gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties (bijvoorbeeld ouderinitiatieven) zich in om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren? Heeft u een inspirerend praktijkvoorbeeld? Of liep u juist tegen belemmeringen aan in uw zoektocht naar geschikte woningen voor deze doelgroep? Laat ons dit dan weten.

In Nederland is veel aandacht voor de huisvesting van kwetsbare senioren en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor de huisvesting van mensen met een chronische ziekte, een zintuiglijke, lichamelijke of meervoudige beperking is vaak minder aandacht. Onderzoek laat zien dat er een grote variatie aan woonbehoeften en -wensen is binnen deze groep mensen. Maar hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en burgerinitiatieven bijdragen aan voldoende en geschikte woningen voor mensen met een beperking? Welke mogelijkheden zijn er om een bestaande woning aan te passen en wie betaalt dat? Hoe vindt toewijzing van (aangepaste) woningen plaats? Is er sprake van keuzevrijheid? En hoe wordt oog gehouden voor eigen regie van de doelgroep?

Het onderzoek

In het onderzoek belichten we zes praktijkvoorbeelden en gaan we in gesprek met onder andere gemeente, woningcorporaties en lokale cliëntenbehartigers om inzicht te krijgen in het lokale beleid, de praktijk en ervaringen rondom het organiseren van woningen voor mensen met een beperking. Welke geleerde lessen zijn er? Dit voorjaar volgt een brede (online) bijeenkomst en een publicatie. Wilt u op de hoogte blijven, schrijf u dan in voor de Update Wonen en Zorg.

Deel uw ervaringen met ons

Heeft u een inspirerend praktijkvoorbeeld of liep u juist tegen belemmeringen aan toen u geschikte woningen voor deze doelgroep wilde realiseren? Wij komen graag met u in gesprek. Neem contact op met: