Gezocht: Innovaties in het voorveld van de Wmo

In 2015 zijn de verantwoordelijkheden voor gemeenten en de daaraan gerelateerde taken in het sociaal domein fors uitgebreid. Voor gemeenten betekende dit, dat de toegang voor burgers en de werkwijze rondom de ondersteuning opnieuw moest worden vormgegeven. Hoe pakten gemeenten deze handschoen op? Er kwamen sociale teams of nieuwe Wmo-loketten. In veel gemeenten werden nieuwe en vaak collectieve oplossingen in het voorliggend veld gerealiseerd. Het gaat dan om vrij toegankelijke algemene voorzieningen. Deze ‘beweging naar het voorveld’ moet bijdragen aan meer preventie en betere kwaliteit van ondersteuning. Door de lokale variatie is het lastig om helder zicht te krijgen op innovaties in het voorveld en de opbrengsten daarvan. Platform31 wil daar iets aan doen en is daarom op zoek naar acht innovaties in het voorveld van de Wmo. Doet u mee?

Voor het project ‘Het innovatieve voorveld’ zijn we op zoek naar vrij toegankelijke algemene voorzieningen. Samen met vakgenoten en experts reflecteren we op wat uw innovatie goed doet en wat nog beter kan.

Wat levert deelname u op?

Tijdens twee bijeenkomsten nemen we de innovaties onder de loep. De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 november en de tweede op vrijdag 6 december, van 10:00 uur tot 14:00 uur. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Wij bieden u:

  • Een kader om systematisch inzicht te krijgen in uw eigen innovatie. Samen ontdekken we wat de knoppen zijn waaraan u heeft gedraaid en we reflecteren hierop met experts. Welke elementen zorgen ervoor dat uw innovatie succesvol kan zijn?
  • Kennisuitwisseling met elkaar over dilemma’s waar u tegenaan loopt en inspiratie om hiermee aan de slag te gaan;
  • Een goed beschreven innovatie in een publicatie die dient als inspiratie voor andere gemeenten.

Wat vragen we van u?

U bent een vernieuwer in het voorveld van de Wmo. Uw functie is bijvoorbeeld projectleider of beleidsadviseur. Behalve actieve deelname aan de workshops, vragen we deelnemers ook om een basisbeschrijving van hun innovatie te leveren. De beschrijving wordt in het verdere traject en met inzet van Platform31 uitgebreid en verdiept. De innovatie past binnen een van de volgende categorieën: :

  • Innovatieve vormgeving van toegang om te zorgen dat eerder of sneller naar het voorveld wordt verwezen, bijvoorbeeld zoals de beweegmakelaars in Vaals waarmee de toegang gekanteld is en eigenlijk in het voorveld georganiseerd
  • Innovatieve invulling van algemene voorzieningen die alternatief/voorstadium bieden voor maatwerkvoorzieningen, bijvoorbeeld het aanbieden van deel-scootmobiels voor inwoners die incidenteel een scootmobiel nodig hebben
  • Innovatieve voorzieningen die beleidsdomeinoverschrijdende combinaties van ondersteuning bieden, zoals bijvoorbeeld de Stadskamer Doetinchem met arbeidsmatige dagbesteding met allerlei activiteiten.

Doet u mee?

Heeft u belangstelling om deel te nemen? Stuur dan voor 25 oktober uw ingevulde intakeformulier op naar Lisanne van Eeden. Duo’s zijn welkom. Bij meer aanmeldingen dan plaats selecteren we casussen op basis van variëteit en kwaliteit. Ons streven is uiterlijk 31 oktober uitsluitsel te geven over de deelname.

Achtergrond

Het is door de lokale variatie lastig om goed inzicht te krijgen in innovaties in het voorveld en wat die opleveren. Daar willen we als Platform31 en mét vernieuwers en in samenwerking met Movisie, iets aan doen. In een quick scan vormden we ons een eerste beeld van welke types vernieuwing wordt gerealiseerd en welke aspecten van belang zijn. Nu willen we met een aantal vernieuwers de verdieping opzoeken. Daarvoor willen we meer precies kijken naar de innovatie-in-zijn-context. Dat betekent onder andere dat we systematisch in kaart brengen op welke aspecten geïnnoveerd ia (aan welke ‘knoppen’ is gedraaid?) , wat dat (naar verwachting) oplevert en welke lessen en inzichten over de innovaties dat oplevert?

Op basis van de innovaties uit de bijeenkomsten maakt Platform31 een eindpublicatie met goed beschreven voorbeelden en lessen uit de casus die andere gemeenten inzicht biedt in ‘draaiknoppen’ van vernieuwing. Daarbij worden de praktijkinzichten uit het traject ook ingebed in relevant ander onderzoek.