Gemeentes, woningbouw en stikstof: hoe verder?

Hoewel woningbouw inmiddels door het kabinet uit de wind wordt gehouden met betrekking tot stikstof zijn gemeentes nog niet van dit dossier af. Doe daarom mee aan het project waarin we hulpmiddelen ontwikkelen die gemeentes helpen om met het thema stikstof en woningbouw om te gaan. De eerste stap is het invullen van onze online enquête.

Naar aanleiding van het stikstofbesluit in 2019 moeten gemeentes in zowel beleid als handhaving actiever aan de slag met het terugdringen van stikstof. Bijvoorbeeld bij woningbouw. Niet alle gemeentes zijn daar goed op toegerust. In dit project ontsluit en ontwikkelt Platform31 kennis over effectieve manieren waarop een gemeente hier een geschikte rol kan spelen.

Op sommige vlakken kunnen gemeentes zelf in de lead zijn, op andere moeten ze misschien actief gaan samenwerken om effectief te zijn, regionaal of thematisch. Meer eenduidigheid door het land heen geeft bouwbedrijven ook meer duidelijkheid wat ze te wachten staat.

Doe mee!

Platform31 nodigt zowel gemeentes als marktpartijen uit om kennis te brengen en halen. Daardoor zullen te ontwikkelen hulpmiddelen inspringen op de daadwerkelijke behoefte en iets toevoegen aan wat al bestaat. De eerste stap? Een online enquête, geopend tot 15 juli 2020. Verdere betrokkenheid is optioneel. Vorm en timing van eventuele vervolgstappen is mede afhankelijk van de respons.

Geen gemeente, wel ideeën? Ook andere partijen kunnen hun ideeën bijdragen; met name provincies en marktpartijen zijn van harte welkom!