Gezocht: gemeentes en bouwbedrijven voor kennis brengen en halen over stikstofarm bouwen

Naar aanleiding van het stikstofbesluit in 2019 moeten gemeentes in zowel beleid als handhaving actiever aan de slag met het terugdringen van stikstof. Bijvoorbeeld bij woningbouw. Niet alle gemeentes zijn daar goed op toegerust. In een nieuw project ontsluit en ontwikkelt Platform31 daarom kennis over effectieve manieren waarop een gemeente hier een geschikte rol kan spelen.

Op sommige vlakken kunnen gemeentes zelf in de lead zijn, op andere moeten ze misschien actief gaan samenwerken om effectief te zijn, regionaal of thematisch. Meer eenduidigheid door het land heen geeft bouwbedrijven ook meer duidelijkheid wat ze te wachten staat.

Doe mee!

Bij deze nodigt Platform31 zowel gemeentes als marktpartijen uit om kennis te brengen en halen. Daardoor zullen te ontwikkelen hulpmiddelen inspringen op de daadwerkelijke behoefte en iets toevoegen aan wat al bestaat. De eerste stap is een on-line enquête (10 minuten). Verdere betrokkenheid is optioneel.

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren en zelf kennis op te halen, met de on-line enquête als eerste stap, neemt u dan contact op met