Gezocht: creatieve ideeën voor ‘Beter benutten bestaande bouw’

In 2020 en 2021 werkt Platform31 aan het in kaart brengen van belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het beter benutten van de bestaande woningbouwvoorraad. Heeft u ideeën die bijdragen aan een intensievere benutting van de bestaande woningvoorraad? Komt u belemmeringen tegen en ziet u oplossingen? Laat ons weten wat uw ervaringen en ideeën zijn.

Het woningtekort krijgt volop aandacht, maar het is opmerkelijk dat oplossingen bijna altijd worden gezocht in bouwen: méér bouwen, sneller bouwen en kortere procedures. Dat is hard nodig om het woningtekort aan te pakken, maar bouwen kost tijd en lost het korte termijn probleem niet op.

Intensiever benutten bestaande woningvoorraad

Eén mogelijke oplossing die weinig aandacht krijgt, is het intensiever benutten van de bestaande woningvoorraad. Veel huizen worden royaal bewoond: in 40% van alle huizen (groot en klein) woont momenteel slechts één persoon.

Zoeken naar mogelijkheden

Er is op korte termijn een meer flexibele en creatieve aanpak nodig. Maatregelen die woningdelen, woninguitbreiding en doorstroming bevorderen, in plaats van afremmen. Tijdelijke woningen, belemmerende regelgeving schrappen en een aantrekkelijk aanbod voor senioren zijn maar enkele voorbeelden van de mogelijkheden. Er zijn veel meer mogelijkheden, en die willen we vinden.

Deel uw ervaringen met ons

Heeft u ervaring met betere benutting van de woningvoorraad, borrelen er frisse ideeën op, merkt u nodeloze beletsels, ziet u creatieve en onorthodoxe oplossingen? Laat het ons weten! We komen graag met u in gesprek. Neem contact op met: