Gezocht: coalities voor de Learning Community ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’

Opgaven uit uiteenlopende domeinen landen in kwetsbare wijken. Denk aan domeinen als leefbaarheid, veiligheid en wonen, maar ook zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en de energietransitie. Veel lokale partners werken daarom aan een gebiedsgerichte werkwijze met de ambitie om opgaven in kwetsbare wijken in samenhang op te pakken. Maar hoe organiseer je een brede gebiedsgerichte aanpak die leidt tot wederzijds rendement tussen domeinen? Platform31 nodigt strategische denkers en doeners uit om in 2021 deel te nemen aan de Learning Community ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ om deze vraag gezamenlijk te onderzoeken.

In de praktijk is de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak een lastige zoektocht voor gemeenten, corporaties, maatschappelijke partners en marktpartijen, omdat kennis versnipperd is en sectorale schotten een brede aanpak in de weg staan. In een tijd dat budgetten krapper worden en veel onzekerheden toenemen door de maatschappelijke nasleep van de coronamaatregelen, zien deze partijen zich steeds meer genoodzaakt om op zoek te gaan naar innovatieve aanpakken om opgaven tussen domeinen te verbinden en koppelkansen te verzilveren.

In de Learning Community ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ wil Platform31 bestaande gebiedscoalities (of gebiedscoalities in oprichting) ondersteunen bij de zoektocht naar de werkzame bestandsdelen van gebiedsgerichte aanpakken waar vernieuwende koppelingen tussen domeinen centraal staan. Tevens verkennen we verschuivingen in van oudsher mensgerichte domeinen naar een meer gebiedsgerichte aanpak.

Wij helpen bij uw domeinoverstijgende opgave in een wijk

Doet u mee aan de Learning Community ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’? In deze Learning Community gaan wij met u – beleidsstrategen, gebiedsontwikkelaars of programmaleiders – tijdens interactieve bijeenkomsten sparren, netwerken, spiegelen en reflecteren om bouwstenen te ontwikkelen voor uw brede gebiedsgerichte aanpak.

 • In 5 bijeenkomsten met vaste deelnemers – aangevuld met externe deskundigen – ondersteunt Platform31 8 à 10 gebiedscoalities om de bestaande samenwerking en brede aanpak in uw kwetsbare wijken te verstevigen.
 • We kijken expliciet naar koppelingen tussen uiteenlopende domeinen, zoals leefbaarheid, veiligheid, wonen, zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en de energietransitie.
 • De invulling van het programma wordt samen met de deelnemers bepaald.

Deelname levert u kennis op over:

 • Inhoudelijke koppelingen tussen domeinen​ in de wijk. Welke opgaven kan je niet alleen oppakken in de wijk? Welke gebiedsgerichte koppelkansen zien we tussen leefbaarheid, wonen, werken, onderwijs, integratie, veiligheid, armoedebestrijding en verduurzaming?
 • Gebiedsgericht organiseren. Waarom gebiedsgericht organiseren, welke smaken zijn er, wat past bij u en uw gezamenlijke opgave?
 • Nieuwe samenwerkingsvormen in de wijk.​ Hoe kom je tot elkaar, hoe hou je elkaar vast en hoe hou je koers op langere termijn? En hoe benut je nieuwe opgaven en betrek je nieuwe partijen in een gebiedsgerichte aanpak?
 • Financieringsconstructies & ontschotting.​ Hoe kunnen geldstromen anders gericht, gestapeld en gemengd worden ten behoeve van de brede gebiedsaanpak? Hoe hou je tussen coalitiepartners balans in de aanpak tussen investeren en incasseren? Hoe kom je tot wederzijds rendement?

Doelgroep

Het programma levert kennis, inzicht en praktijkvoorbeelden op voor beleids-, strategische en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, marktpartijen en andere partners verbonden aan een wijkcoalitie.

Meer informatie en aanmelden

→ De aanmelding is inmiddels gesloten.

 • Er worden 8 tot 10 gebiedscoalities geselecteerd.
 • Elke gebiedscoalitie wordt uitgenodigd om een eigen casuswijk in te brengen waar synergie gezocht wordt tussen verschillende domeinen.
 • Voorwaarde voor deelname is dat u zich aanmeldt en deelneemt met 2 à 3 coalitiepartners vanuit verschillende domeinen, het liefst van andere organisaties.
 • Er vindt eerst een startbijeenkomst plaats. Vervolgens starten we na de zomerperiode met de Learning Community, die uit 4 sessies bestaat.
 • Deelname brengt geen kosten met zich mee. Met een actieve inzet in de bijeenkomsten en kennisdeling versnellen wij uw lokale domeinoverstijgende aanpak en maakt u werk met werk.

Vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van der Velden of Mirjam Fokkema.