Gezocht: bewonersinitiatieven in de warmtetransitie

Dit jaar start Platform31 een traject met de ambitie om acht bewonersinitiatieven in de warmtetransitie drie jaar lang te volgen. Hiermee willen we beter inzicht krijgen in de relaties tussen wat deze initiatieven doen en welke (tussen)resultaten zij bereiken. We zijn met name geïnteresseerd in hoe ze andere bewoners proberen te betrekken bij de warmtetransitie. Daarbij houden we ook rekening met de context waarin ze actief zijn. Bent u initiatiefnemer van of betrokken bij een bewonersinitiatief in de warmtetransitie? En lijkt het u mogelijk interessant om gevolgd te worden in ruil voor een vergoeding en nieuwe inzichten? Lees hieronder meer over de achtergrond van dit traject en wat we vragen en bieden.

Wat vragen we?

Van deelnemers wordt gevraagd:

  • Vijf gesprekken van één tot twee uur (verdeeld over drie jaar, start medio 2021). Het eerste gesprek (nulmeting) en laatste gesprek (eindevaluatie) zullen mogelijk wat meer tijd kosten en verspreid worden over twee momenten.
  • Het delen van aanvullende relevante documenten/informatie over jullie initiatief.

Zolang de coronamaatregelen hierom vragen, zullen alle afspraken telefonisch of online (via Microsoft Teams) plaatsvinden. Wanneer fysieke afspraken weer mogelijk zijn, heeft het onze voorkeur om (minimaal één keer) langs te komen.

Wat bieden we?

We bieden uw initiatief, ter compensatie voor de geïnvesteerde tijd, het volgende:

  • Bondige rapportage met nieuwe inzichten over relaties tussen wat jullie doen en bereiken (voornamelijk rond het betrekken van andere bewoners).
  • Een vergoeding van €5.000,- incl. btw voor het initiatief om te besteden aan externe expertise. Dit bedrag kan ingezet worden voor alles behalve de financiering van de eigen ingezette uren (denk aan: haalbaarheidsonderzoek, websiteontwerp, materialen). €2.500,- wordt aan het begin van het traject beschikbaar gesteld; €2.500,- volgt na het laatste gesprek.

Wanneer kunt u meedoen?

Waar moet uw initiatief in ieder geval aan voldoen om mee te kunnen doen?

  • Naar verwachting zijn jullie de komende drie jaar nog actief.
  • Jullie werken (onder andere) aan het betrekken van andere bewoners in de warmtetransitie.
  • Er zijn doelstellingen geformuleerd (liefst concreet en haalbaar).
  • Er zijn concrete plannen om uit te voeren binnen drie jaar (dit kunnen ook tussenresultaten zijn, zoals een georganiseerde bewonersbijeenkomst, uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek of een x-aantal bereikte bewoners).
  • Jullie zijn licht tot redelijk professioneel georganiseerd (niet volledig geprofessionaliseerd of opererend als een bedrijf).

Procedure

De inschrijving is inmiddels gesloten.

In samenwerking met de Participatiecoalitie selecteren we eerst een grotere groep op basis van de ingevulde informatie en voeren met die initiatieven een kennismakingsgesprek. Op basis van deze gesprekken maken we een keuze van acht initiatieven die aan bovenstaande criteria voldoen en verder variëren qua type activiteit in de warmtetransitie (van het maken van een buurtwarmteplan tot de ambitie om een warmtenet te realiseren) en locatie in Nederland (stad en buitengebied/spreiding over provincies).

Vragen

Hebt u vragen? Neem contact op met: