Gezocht: 24 wijken voor Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk

Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen? Wat kunt u doen als gemeente met wijkbewoners en samenwerkingspartners om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen, in plaats van de problematiek steeds te herhalen? Door meer van elkaar te leren, elkaars fouten en goede voorbeelden uit te wisselen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt. In samenwerking met het G40-stedennetwerk zet Platform31 de schijnwerper op 24 woongebieden in het land met het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk. Doet u mee?

Gemeenten concluderen dat een integrale aanpak tussen wonen, ruimte en Wmo in de eigen organisatie maar ook met samenwerkingspartners niet zomaar tot stand komt. Maar er is ook verandering zichtbaar, burgerinitiatieven die onderlinge steun bieden of zorgondernemers en woningcorporaties die woongebieden transformeren tot woonwijken voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Mondjesmaat ontstaan ook steeds meer wooninitiatieven van en door senioren en matchen wooncoaches in buurten geschikte woningen met de juiste bewoner. Door meer van elkaar te leren, elkaars fouten en goede voorbeelden uit te wisselen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt, willen gemeenten met hun samenwerkingspartners ervoor zorgen dat dat het goed wonen in de wijk is voor groepen met beperkingen.

Wij helpen bij uw aanpak

Doe mee aan ons innovatieprogramma waarin wij met u – beleidsstrategen, gebiedsontwikkelaars of programmaleiders – in interactieve bijeenkomsten, sparren, netwerken, spiegelen en reflecteren om bouwstenen te ontwikkelen voor de inclusieve wijk. Twee jaar ondersteunt Platform31 de 24 coalities die aan de slag gaan met praktijkgericht onderzoek, door de inzet van design thinking in de wijk, door innovatie te versnellen met behulp van experts.

Deelname levert u kennis op over:

  • Methoden om lokale opgave op wijk, gemeentelijk of regionaal niveau te bepalen;
  • Het doorstromen naar geschikt wonen: welke aanpakken voorkomen dat mensen ongeschikt wonen;
  • Vernieuwende arrangementen van wonen, woonomgeving, (basis)voorzieningen en zorg, en
  • Het samenwerken in lokale coalities om inclusieve wijken te realiseren.

Doelgroep

Het programma levert kennis, inzicht en praktijkvoorbeelden op voor beleid-, strategische en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en bewonersinitiatieven verbonden aan een wijkcoalitie.

Platform31 gaat aan de slag met 24 gebiedscoalities van bestaande en voor nieuwe wijken, brengt u bijeen in activerende kennisactiviteiten, speurt naar innovaties, experts en visionairs en verricht verdiepend onderzoek. Wij helpen u in uw aanpak, maar nemen het niet over. We werken nauw samen met innovatieorganisatie Kennisland die in de wijk aan de slag kan om de vraag en de inzet van wijkbewoners op te halen. Voor de kopgroep die zich richt op nieuwbouw werken we nauw samen met het Atelier Rijksbouwmeester en de Community of Practice van Who Cares!

Inzet

Het programma levert kennis op over inhoud en aanpak gebiedsgerichte aanpakken wonen, woonomgeving en wijkvoorzieningen. U neemt deel aan een landelijke kennisgemeenschap die over een periode van twee jaar 4 tot 5 keer bijeenkomt. Tijdens die bijeenkomsten wordt ieders aanpak uitgewisseld. Wij beschrijven per gebied de opgave, de aanpak en welke vraagstukken er zijn. U wordt gevraagd hiervoor info aan te leveren en eventueel in een gesprek toe te lichten. Op grond van de inventarisatie wordt bepaald wat de innovatiethema’s worden.

Daarnaast wordt gevraagd een van de gezamenlijke innovatiethema’s te adopteren en toe te passen in uw gebied. Wij denken mee over de aanpak, zetten experts/innovaties in om u te helpen.

Voorbeelden van innovatiethema’s die met de kopgroep worden bepaald:

  • Duurzaam en geschikt aanpassen;
  • Aanpassen van de eengezinswoningvoorraad;
  • Wat doet senioren verhuizen? Over wooncoaches en nieuwe woongemeenschappen;
  • Langer thuis koppelen aan transitieopgaven;
  • Ontmoeting door en met wijkbewoners;
  • Aan de slag: een goede procesaanpak van innovatie.

Meer informatie en aanmelden

Op onze projectpagina vindt u meer informatie over het innovatieprogramma. Of download de uitgebreide brochure (Pdf,1,2 MB).

U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier (Word-doc). De periode tot aanmelden loopt tot 12 april 2019. In de derde week van april wordt de selectie bekend gemaakt.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Netty van Triest of Annette Duivenvoorden. Deelname brengt geen kosten met zich mee. Met een actieve inzet in de bijeenkomsten en kennisdeling versnellen wij uw lokale aanpak en maakt u werk met werk.

Stuur het aanmeldformulier vóór 12 april toe naar: