Gezocht: 10 innovatieve, betaalbare en rendabele woningbouwprojecten

In Nederland is een steeds grotere groep mensen aangewezen op de sociale huursector. Oorzaken zijn inkomensdaling en toename van kwetsbare doelgroepen die zelfstandig wonen. Er moeten dus meer goedkope woningen bij. Om de bouw daarvan te stimuleren, zoekt Platform31 tien betaalbare woningbouwprojecten die recent (2015-2017) zijn gerealiseerd en bestemd zijn voor huurders die een huurprijs onder de aftoppingsgrens betalen.

Welke keuzes zijn gemaakt om te komen tot innovatieve, betaalbare en rendabele projecten? Wie zijn bij het project betrokken geweest? Wat was cruciaal voor dit project? Welke lessen zijn geleerd? Met het verzamelen, verdiepen, uitbreiden en delen van kennis over succesvolle business cases ontstaat beter inzicht in succesvolle strategieën en werkwijzen. Het biedt corporaties en gemeenten handvatten om zelf ook aan de slag te gaan met vernieuwende en in de praktijk bewezen concepten.

Kennisuitwisseling

De industrie biedt tal van technische mogelijkheden voor goed en betaalbaar wonen. Hoe kunnen deze beter worden toegepast? Of zijn er andere manieren denkbaar om goedkoper woningen te realiseren? Om te voorkomen dat het wiel meerdere malen opnieuw moet worden uitgevonden, is het belangrijk dat koplopers hun best practices laten zien en hierover kennis en kunde uitwisselen. Zodat we de expertise in de totale keten naar een hoger niveau kunnen brengen.

Beoordelingscriteria

Met het project Innovatie in goedkope nieuwbouw biedt Platform31 u de kans om uw succesvolle, betaalbare en innovatieve nieuwbouwproject prominent in de etalage te zetten. Om ervoor te zorgen dat anderen zoveel mogelijk kunnen leren van uw project, zoeken we woningbouwprojecten die na 1 januari 2015 zijn gerealiseerd. De huurders van deze woningen betalen bovendien een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Verder beoordeelt een panel van praktijkdeskundigen de woningen in uw concept op de mate van repeteerbaarheid en op het feit of ze gebruiksklaar zijn opgeleverd. De tien meest innovatieve projecten die aan deze criteria voldoen krijgen een plek in de etalage.

Toolkit

Het panel van inhoudsdeskundigen is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit experts van kennisinstituten, uit de advieswereld, kostendeskundigen en bewoners. Behalve het beoordelen van de aangedragen projecten op kwaliteit en businesscase, trekt het panel hieruit ook lessen voor de toekomstige praktijk. De opbrengst van het project is een toolkit Innovatie in goedkope en rendabele nieuwbouw, waarin uw project wordt opgenomen als een goed voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen.

Panelleden

Het panel bestaat uit de volgende deskundigen:

 • Bas Sievers (voorzitter), directeur wonen & vastgoed Wonen Limburg
 • Ivar Diekerhof, atelierleider Het Woningbouwatelier, Almere
 • Stephan Dijkhuizen, adviseur bij PH-INNOVATIE en Netwerk Conceptueel Bouwen
 • Thijs Luijkx, adviseur/eigenaar IJKX interim & advies, benchmark ‘Wat kost de bouw van een huurwoning’
 • Joost Huijbregts consultant Finance Ideas
 • Nelleke Nelis, adviseur gebruikskwaliteit VACpunt wonen
 • Marcel v.d. Oever, projectleider vastgoed Woonveste
 • Nico van der Zee, Ontwikkelingsmanager Koopmans Bouwgroep
 • Rudi Hol, interim projectontwikkelaar Wst. Nijkerk
 • Harrie van Helmond, architect Van Helmond Architecten
 • Gerard van Bortel, Assistant Prof Housing Management TU-Delft

Beoordeling & publicatie

In de eerste helft van december worden alle aangemelde projecten beoordeeld door het panel van deskundigen. Een projectbezoek kan mogelijk onderdeel zijn van het beoordelingsproces. Alle gehonoreerde projecten krijgen in elk geval een plek in de handreiking. De publicatie hiervan is voorzien in het eerste kwartaal van 2018.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met: