GeneratieThuis: creatieve oplossingen voor het langer thuis wonen

Interview met Mieke Koot, initiatiefnemer en eigenaar GeneratieThuis

Hoe zorg je dat eigenaar-bewoners hun woning (tijdig) gaan aanpassen voor het langer thuis wonen? Hoe creëer je bewustwording onder de ouderen zelf en wie is daarvoor aan zet? Bewoners verleiden om hun woning geschikt te maken is ingewikkeld. Ouderen vinden het emotioneel lastig afhankelijk te worden van hulpmiddelen en hebben bovendien meer tijd nodig om informatie te werken.

Mijn Huis Op Maat speelt hier op in. Zij maakt het voor gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en bedrijven zo makkelijk mogelijk om het onderwerp ‘ouder worden en wonen’ lokaal op de kaart te krijgen. Het pakket omvat informatie over ouder worden en wonen, de gratis Online Huistest, trainingen voor professionals en vrijwilligers en workshops over thuistechnologie.

Voorlichting door getrainde vrijwilligers

Naast de online toegang tot de Huistest, worden lokale vrijwilligers en leden van ouderenbonden jaarlijks getraind om met de Huistest op huisbezoek te gaan en de vragen samen met de bewoners te beantwoorden. Zo wordt een (geautomatiseerd) persoonlijk adviesrapport gemaakt met concrete oplossingen en een kostenindicatie voor de verbeterpunten van de woning.

Participatie en communicatie met wijk- en dorpsbewoners

Bewoners verleiden om een huis geschikt te maken is ingewikkeld. Ouderen vinden het emotioneel lastig afhankelijk te worden van hulpmiddelen en hebben bovendien meer tijd nodig om informatie te verwerken. Er zijn gemiddeld dan ook zeven contactmomenten nodig om tot gedragsverandering te komen. In Smallingerland zijn 5.000 brieven verstuurd. Hiervan zijn 1.500 mensen naar de informatiebijeenkomst geweest, waar men een thuistechnologie boekje meekreeg met een overzicht van lokale leveranciers. De invloed van deze bijeenkomsten is het grootst. In twee uur leren mensen heel veel over de (on)mogelijkheden en wordt hen perspectief geboden op dat bepaalde aanpassingen ook gewoon comfortabel zijn. Uit de praktijk blijkt dat mensen investeren in een aanpassing ervaren als iets ‘negatiefs’, terwijl men wel interesse heeft in nieuwe technologie. Belangrijk in de aanpak is dan ook deze twee te combineren.

Impact van interventies vergroten

Bijzondere uitdaging de komende tijd is om de impact van het project verder te vergroten en resultaten duurzaam te verankeren. Bij veel woningaanpassingen blijken er andere vraagstukken bij ouderen boven tafel te komen. Door samen met de dorps-of wijkbewoners te zoeken naar oplossingen die lokaal het beste werken, ontstaan de mooiste creatieve ideeën en draagt het bij aan het verlevendigen van een gemeenschap die elkaar helpt waar het nodig is.

In Weststellingwerf en Smallingerland is een ‘pop up store’ georganiseerd met een lokale installateur, een aannemer, Expert, Praxis, Medipoint, gemeente en andere hulpverleners zoals brandweer en politie. Dit was in beide gemeenten een groot succes.

Bewaarkaart

Ouderen vragen niet makkelijk om hulp, maar zijn ook lang niet altijd op de hoogte van alle aanwezige voorzieningen in eigen dorp of wijk (formeel en informeel). Mijn Huis op Maat heeft daarom, samen met de opbouwwerkers van Weststellingwerf, ansichtkaarten ontwikkeld, waardoor ouderen op een eenvoudige manier contact kunnen leggen en met dezelfde kaarten informatie krijgen over voorzieningen en leuke initiatieven in het dorp en wijk.

Vanuit het project wordt samengewerkt met de inwoners en de gemeente aan gemeenschapsopbouw, waarbij woningaanpassing en toepassing van technologie om het leven te veraangenamen integraal onderdeel zijn van de gehele aanpak. Bij ‘langer thuis’ gaat het immers niet alleen om een geschikte woning, maar ook om een sociale en veilige omgeving waar men zich thuis voelt.
Zie ook:

Bewaarkaarten

Handreiking Langer thuis; werk in uitvoering

GeneratieThuis is een van de praktijkvoorbeelden uit de Handreiking Langer thuis; werk in uitvoering. Hoe komt je van woonzorgonderzoek naar een uitvoeringsagenda. Deze publicatie verschijnt medio maart 2020. Het maakt deel uit van het Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk.

Hou onze website in de gaten of abonneer u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.