Gemeenten kunnen voortvarender te werk gaan met betaalbare woningen in het middensegment

Het kabinet kondigt vandaag aan de soms torenhoge huurprijzen voor middeninkomens in de vrije-huursector aan banden te leggen. Dat is belangrijk om wonen voor deze doelgroep betaalbaarder te maken. Tegelijkertijd kunnen gemeenten ook nu al meer doen om betaalbare woningen voor middeninkomens te regelen en het gehele woningtekort tegen te gaan. Dat blijkt uit een verkenning van Platform31. “Het lijkt erop dat de kennis over wat gemeenten allemaal kunnen doen om extra woonruimte in het middensegment te creëren, niet bij alle gemeenten bekend is”, vertelt Victor Everhardt, directeur-bestuurder bij Platform31.

Het woningtekort was niet voor niets een van de topprioriteiten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het tekort aan en de betaalbaarheid van woningen speelt vrijwel in alle gemeenten, en raakt allerlei groepen woningzoekenden. Dat geldt ook voor mensen met een middeninkomen. Mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om de prijzen in de vrije huur- en koopsector op te hoesten. Platform31 onderzocht welke mogelijkheden gemeenten gebruiken om juist voor deze doelgroep de woningnood te lijf te gaan.

Woningtekort bestrijden

“Gemeenten hebben best veel mogelijkheden om het woningtekort te bestrijden, maar het valt op dat ze vaak door de bomen het bos niet meer zien. Met als gevolg dat ze onbedoeld kansen laten liggen”, stelt Everhardt. Ze kunnen actiever locaties bestemmen voor groepen mensen die nu in de knel zitten. Ook kunnen ze vaker tamelijk risicoloze garanties afgeven om projecten financieel over de streep te trekken. En meer open kunnen staan voor allerlei vernieuwende woonvormen. De publicatie Hoe helpen gemeenten mensen met een middeninkomen aan een woning? van Platform31, maakt voor alle gemeenten inzichtelijk hoe ze actief kunnen meewerken om het woningtekort voor mensen met een middeninkomen te verkleinen. Everhardt: “Er is geen tijd te verliezen, dus we hopen dat onze handreiking gemeenten helpt in het pakken van hun rol bij volkshuisvesting.”

Programma Betaalbaar wonen

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakt op 19 mei in het Programma Betaalbaar wonen zijn plannen bekend om de komende jaren meer mensen met een middeninkomen te helpen bij het vinden van een betaalbare woning. Dit programma levert ook nieuwe opties voor gemeenten op om het middensegment lokaal te stimuleren en versterken. De handreiking van Platform31 sluit aan op het Programma Betaalbaar wonen van minister de Jonge, dat eveneens op 19 mei 2022 is gepubliceerd.