Gemeenten gezocht: op welke manier kan het energievraagstuk bijdragen aan de vitaliteit van het platteland?

Welke kansen biedt het opwekken van duurzame energie voor het verstevigen van de vitaliteit van het platteland? Welke slimme koppelingen zijn er te maken tussen deze opgaven? De enorme omvang van de energietransitie werkt soms verlammend. Des te belangrijker wordt de vraag; welke stappen kunnen we nu al zetten?

Doet u mee?

Samen met diverse experts buigen we ons tijdens een ontwerpsessie over de specifieke opgave in uw regio. We bespreken op welke manier de opwek van duurzame energie een bijdrage kan leveren aan deze opgave. Aan het eind van de sessie hebben we een aantal scenario’s in beeld; hoe kunnen duurzame energie en een vitaal landelijk gebied in uw gemeente elkaar versterken?

Platform31 presenteert begin 2020 een voorbeeldenboek waarin talrijke initiatieven worden gepresenteerd die, vanuit duurzame energie, een bijdrage leveren aan de vitaliteit van het platteland. Deze publicatie dient ter inspiratie en als input voor de ontwerpsessie.

U kunt gastgemeente worden als uw gemeente:

  • in een krimpregio ligt en/of een relatief groot landelijk gebied kent
  • werkt aan de vitaliteit van het landelijk gebied
  • slagen wil maken in de energietransitie

Wat vragen we:

  • bereidheid tot een intake voorafgaand aan de bijeenkomst
  • mogelijkheid om de bijeenkomst te hosten in uw gemeente
  • inzet in het werven van lokale partijen die als deelnemer bijdragen aan de sessie (bijvoorbeeld energiecoöperaties of ondernemers uit de regio)

Meedoen?

U kunt zich aanmelden tot 20 februari 2020. Bent u geïnteresseerd om mee te doen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met: