Gemeentelijke visie en sturing op wonen, begeleiding en zorg

Een belangrijk deel van de kwetsbare burgers met zelfredzaamheidsbeperkingen heeft een laag inkomen en is afhankelijk van een collectief gefinancierd aanbod en ondersteuning. Wat er nodig is of wat het antwoord is op de vraag van een burger is niet in beton gegoten. Onze opvattingen over eigen verantwoordelijkheid of gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zelfzorg door een burger in zijn eigen leefomgeving veranderen. Welke ambitie formuleren gemeenten als antwoord op vragen van burgers? Hoe organiseren zij dit vervolgens? Vaak wordt dit als ontwikkel- en samenwerkingsproces opgepakt; van strategische agenda naar handen en voeten in een uitvoeringsprogramma voor de wijk. Vanaf najaar 2016 organiseren VNG en Platform31 op dit thema gesprekken en bijeenkomsten met politieke en ambtelijke (be)stuurders zoals portefeuillehouders, gemeentelijke dienstmanagers en strategische beleidsmedewerkers. Eind 2016, begin 2017 starten twee leerkringen gericht op strategische beleidsambtenaren.

Het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen onder voorzitterschap van Marnix Norder constateerde dat om verder te komen op dit dossier een visie van en door gemeenten nodig is. Om richting te geven aan het eigen handelen als lokale overheid en aan dat van de partijen met wie wordt samengewerkt, en om duidelijkheid te geven aan de burger. Een visie dus op wat een burger zelf kan doen, wat in zijn nabije leefomgeving moet en kan worden opgepakt en welke ondersteuning – en samenhang – hij vanuit het sociale, ruimtelijke en fysieke domein kan verwachten. Maar heeft het Aanjaagteam met deze constatering gelijk? Met een visie alleen ben je er wellicht niet. Want hoe vertaal je een meestal abstract geformuleerde agenda en visie naar concrete maatregelen en acties van een uitvoeringsprogramma. Hoe zet je een gewenste verandering in de eigen organisatie en daarbuiten in werking? Terwijl een visie wordt ontwikkeld of een strategische agenda wordt geformuleerd, is bovendien de winkel gewoon open. Verwarde personen in de wijk, discussies over trapliften moeten het hoofd worden geboden.

Over deze dilemma’s en keuzes gaan we in gesprek met (oud) wethouders van gemeenten, directeuren of managers van gemeentelijke diensten, en strategische beleidsambtenaren. Van ambitie naar veranderstrategie, van wil en durf naar aansturing van beleidscycli. De komende maanden delen wij het resultaat in bijeenkomsten en artikelen en een publicatie. Eind 2016 starten twee leerkringen wonen, begeleiding en zorg: Hoe ontwikkel je een strategische agenda wonen, begeleiding en zorg en breng je de gewenste verandering op gang, en daarna verder.

Meer informatie en aanmelden

De leerkring Ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg wordt ontwikkeld en uitgevoerd door VNG en Platform31. De leerkring wordt begeleid door Netty van Triest, senior-projectleider Platform31 en Guido de Ruiter, Guido de Ruiter, Advies & procesmanagement Wonen, Welzijn en Zorg.
De leerkring wordt twee keer aangeboden:

  • Vrijdagreeks: 25 november 2016, 20 januari, 17 maart en 19 mei 2017
  • Donderdagreeks: 26 januari, 23 maart, 11 mei en 29 juni 2017

Voor meer informatie en aanmelden

Over Wonen en zorg