Praktijklab middenhuur op komst; Gemeentelijk Instrumentarium beschikbaar

Gemeenten spelen bij het realiseren van aanbod van woningen voor middeninkomens een sleutelrol. Of die woningen nu door marktpartijen of door corporaties worden gebouwd. Veel gemeenten weten niet precies hoe ze die rol goed kunnen invullen en welke beleidsinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn. In het laatste komt verandering nu VNG en het ministerie van BZK deze instrumenten in kaart hebben gebracht.

Lokale omstandigheden bepalend

Met welke instrumenten gemeenten het beste resultaat kunnen boeken is sterk afhankelijk van lokale omstandigheden. Binnen het Gemeentelijk Instrumentarium kan een gemeente dan ook over verschillende instrumenten beschikken voor het bouwen, bestemmen en behouden van woningen voor het middenhuursegment. Ook worden er diverse aandachtspunten, stappenplannen en voorbeelden beschreven.

Middenhuur belangrijk marktsegment

Door de aantrekkende economie en de toenemende vraag naar woningen in met name stedelijke gebieden, is het belang van het middenhuursegment toegenomen. Dit segment speelt voor verschillende groepen een belangrijke schakel in hun wooncarrière en daarmee in de doorstroming op de woningmarkt. Wanneer een gemeente voor alle inkomensgroepen huisvesting wil bieden, dan is middenhuur een belangrijk segment in de woningvoorraad.

Platform31 organiseert praktijklab

Het beleidsinstrumentarium is stap één, hoe je dit instrumentarium toepast is stap twee. Daarover organiseert Platform31 in de komende maanden een praktijklab waarin experts en deskundigen uit de praktijk hun kennis en ervaring delen en de toepassing van het Gemeentelijk Instrumentarium uitgebreid aanbod komt. Geïnteresseerden kunnen zich hier opgeven. Het praktijklab wordt gestart zodra voldoende belangstellenden zich hebben aangemeld.