Geen effect zichtbaar van passendheidsnorm op segregatie

Platform31 en RIGO onderzochten de eerste effecten van de passendheidsnorm. Door de invoering van de nieuwe Woningwet zijn corporaties sinds 2016 verplicht om aan 95 procent van de huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens een woning toe te wijzen onder de aftoppingsgrenzen*. Wat betekent dat voor de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de instroom van huurders in wijken?

De meeste corporaties pasten hun huurprijzen (streefhuren) aan om voldoende woningen onder de aftoppingsgrens te kunnen aanbieden. Zonder deze aanpassingen konden ze de primaire doelgroep (huurtoeslaggerechtigden) niet passend huisvesten.

Betaalbaarheid

De vele huurprijsdalingen in combinatie met restricties in het toewijzingsbeleid vertalen zich naar betere betaalbaarheid voor de primaire doelgroep. Vooral de tweepersoonshuishoudens die voorheen op de iets grotere woningen boven de aftoppingsgrens reageerden, komen terecht in goedkopere woningen. De betaalbaarheid voor de secundaire doelgroep daalde. Binnen die groep zijn met name de eenpersoonshuishoudens er het meest op achteruit gegaan. Zij huurden voorheen de kleinere, goedkopere woningen. Door passend toewijzen kunnen zij enkel op woningen reageren boven de aftoppingsgrens.

Inkomenssegregatie

Er is vaak benoemd dat passend toewijzen leidt tot inkomenssegregatie. Op basis van een kwantitatieve analyse van verhuurcijfers** onderzochten Platform31 en RIGO of passend toewijzen daadwerkelijk leidt tot een hogere instroom van de primaire doelgroep (huurtoeslaggerechtigden) en daarmee segregatie in de hand werkt. Uit de kwantitatieve analyse blijkt geen toenemende instroom van de primaire doelgroep in wijken waar reeds veel huishoudens met lage inkomens wonen.

Het gevreesde negatieve effect, toenemende concentraties van lage inkomens, is in dit onderzoek niet gevonden – wellicht mede omdat corporaties hierop anticiperen in hun huurbeleid. Het voorkomen van concentraties van de primaire doelgroep in specifieke wijken en complexen vormt voor de meeste corporaties één van de afwegingen in hun huur- en toewijzingsbeleid. Sommige corporaties hanteren een tweehurenbeleid, waarin de primaire doelgroep op alle woningen mag reageren. Dit voorkomt het ontstaan van een concentratie van lage inkomens.

*Aftoppingsgrenzen 2017
Een- en tweepersoonshuishoudens  €592,55
Meerpersoonshuishoudens  €635,05

**De kwantitatieve analyse is uitgevoerd op basis van verhuurgegevens uit de woonruimteverdeelsystemen in vier regio’s: Achterhoek, Haaglanden, Utrecht en Eindhoven/Helmond.

Lees verder

  • Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de woningmarkt voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.