Gebundeld! Alle projecten rond vitale binnensteden

Sinds vier jaar is het onderwerp vitale binnensteden een stevige poot van de Platform31-werkzaamheden en is onze expertise, zichtbaarheid en het netwerk rondom dit thema gegroeid. Ook in 2017 zijn nog volop opgaven en kansen voor binnensteden waaraan we graag samen met professionals als u invulling geven. In onze folder vindt u een schets van de belangrijkste inhoudelijke lijnen en voorgenomen projecten uit dit programma Vitale binnensteden.

Praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden

Extra aandacht gaat momenteel uit naar drie projecten die binnenkort van start gaan en waarvoor u zich nog kunt aanmelden als projectdeelnemer. Het eerste project is de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden. Als onderdeel van een lerend praktijknetwerk doet u expertise op die helpt uw winkelgebied toekomstgericht te maken. Platform31 begeleidt u anderhalf jaar lang in het verlichten van de regeldruk in uw winkelgebied. Daarbij grijpt u vooral de mogelijkheden aan om onbekende ruimte bínnen bestaande regels te ontdekken en om inzichtelijk te maken welke regels structureel aangepast of afgeschaft moeten worden, omdat zij daadwerkelijk belemmerend zijn voor (innovatief) ondernemerschap.

Concept Binnenstad

Het tweede project waarvoor de inschrijving is geopend is Concept Binnenstad. Na een inspirerende en productieve eerste editie bieden Platform31 en SITE urban development ook andere steden de kans om in een co-creatieve conceptontwikkelingsaanpak aan de slag te gaan met nieuwe concepten en diensten voor uw binnenstad. Projectdeelnemers werken samen in een intensief Living Lab de meest kansrijke hypotheses uit tot een reeks prototypen die uw binnenstad kunnen verrijken. We zijn nog volop op zoek naar publieke en private partijen die willen mee-innoveren.

Cursus Samenwerken in de binnenstad

Tot slot kunt u zich nog aanmelden voor de cursus Samenwerken in de binnenstad, waarvan de eerste bijeenkomst plaatsvindt op 4 mei 2017. Het is de eerste ‘state-of-the-art’-training rondom dit thema. Dat is opvallend, aangezien de aanhoudende oproepen tot visievorming, centrummanagement en sterker ondernemerschap in binnensteden. De uitgebreide expertise en netwerken van Platform31 en Platform Binnenstadsmanagement komen tot uiting in een gevarieerd programma en aansprekende docenten.

Doet u mee?

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de beschreven projecten. We werken samen met zowel publieke als private organisaties die in binnensteden actief zijn. Ook tips over nieuwe trends en opgaven of ideeën voor nieuwe projecten in het binnenstadsdomein waarderen we zeer. Neem voor meer informatie, een verkennend gesprek of concrete aanmelding contact op met