Gebiedscoalities Innovatieprogramma Inclusieve wijk voor het eerst bij elkaar

Impressie startbijeenkomsten

Op 21 mei en 18 juni 2019 gingen de 24 gebiedscoalities voor het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk van start in twee kennisgemeenschappen (regio Noord-Midden en Midden-Zuid). De twee bijeenkomsten stonden in het teken van de opstart, het onderling kennismaken, het ophalen van aanleidingen en verwachtingen van de initiatiefnemers en de laatste actualiteiten vanuit onderzoek en wetenschap. In een afwisselend programma werd geluisterd, gediscussieerd, gepitched en innovatiethema’s aangescherpt. Platform31 maakte een korte impressie.

Langer-thuis-Inclusieve-wijk-2

Pbl: Onderzoeken Het langer zelfstandig wonen van ouderen

Femke Daalhuizen (Planbureau voor de Leefomgeving) sprak over de uitkomsten van het brede onderzoek naar het langer zelfstandig wonen van ouderen. Dit onderzoek bevat verschillende deelgebieden:

  • Welke keuzes maken senioren als het gaat om het langer thuis wonen: investeren ze in woningaanpassing of gaan ze verhuizen?
  • In hoeverre wonen kwetsbare ouderen in een geschikte woonomgeving?
  • Zijn er wel voldoende zorgbanen?

Hierna werd een discussie gevoerd: Moet je kiezen voor de quick wins: selectief investeren in wijken waar woning en woonomgeving op orde zijn? Of niet. George de Kam en Kees Leidelmeijer spraken over het onderzoek: Langer zelfstandig wonen in een geschikte woonomgeving.

Kennismaken door pitchen

Het onderling kennismaken en uitwisselen was in subgroepen: aan de hand van de gebiedsagenda presenteerden de gebiedscoalities zich aan elkaar.

gebiedsagenda-Lelystad
Gebiedsagenda Lelystad (klik voor vergroting)

Caroussel innovatiethema’s

Op basis van de aanmeldformulieren en intakegesprekken gaan we aan de slag met 6 innovatiethema’s:

  1. Inclusieve wijk?!
  2. Samenwerkingsinnovatie
  3. Care communities
  4. Wonen 2050
  5. Innovatieve woonconcepten
  6. Slimme leefomgeving

Hierbij staat de vraag centraal: wat is het probleem/waarom lukt het niet met dit thema? En wat werkt wel of is een kans. In twee rondes schoven de gebiedscoalities aan bij de thema’s waar ze wat te bieden hebben of willen versnellen.

Langer-thuis-Inclusieve-wijk-3
Langer-thuis-Inclusieve-wijk-Midden-Zuid
Midden-Zuid
Langer-thuis-Inclusieve-wijk-Noord-Midden
Noord-Midden