Ga nou even spontaan zelfbeheren!

Platform31 lanceert archetype “zelfbeheer” voor woonorganisaties

In samenwerking met de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk heeft Platform31 het archetype ‘Zelfbeheer’ gemaakt. Een archetype is een gedegen beschrijving van een bepaald type interventie (lees: project) dat op veel plaatsen in het land wordt uitgevoerd.

In dit archetype worden de werkzame bestanddelen van de praktijkinterventies ‘zelfbeheer’ uit de kennisbank van Wat Werkt in de Wijk beschreven en nader geanalyseerd. Conclusie: betrokken, gedreven bewoners die zelfbeheer op willen pakken zijn er of ze zijn er niet. Als organisatie kun je dat niet forceren. Het archetype geeft organisaties tips, randvoorwaarden en inspiratievoorbeelden voor het geval zelfbeheer wél spontaan ontvlamt.

Zelfbeheerbeleid?

Zelfbeheer staat bij elke woningcorporatie en bij veel gemeenten op de agenda. Of het nu gaat om zelfbeheer van binnentuinen, gezamenlijke ruimten of voorzieningen als buurthuizen of zwembaden. Instituties in de wijk zien zelfbeheer als een oplossing voor bijgestelde budgetten en meer bewonersbetrokkenheid. Maar ondanks alle beleidsvoornemens en goede bedoelingen is zelfbeheerbeleid een contradictio in terminis. Dat maakt het archetype ‘zelfbeheer’ van Wat Werkt in de Wijk weer duidelijk. Beleid voeren op zelfbeheer is praktisch onmogelijk. Bewoners starten vanuit een intrinsieke motivatie, niet omdat professionals het zo graag willen.

Meer archetypen

Een archetype is een gedegen beschrijving van een bepaald type project dat op veel plaatsen in het land wordt uitgevoerd, zoals doorstroming senioren, bewonersbedrijven, woningtoewijzing op basis van inzet of bewonersbudgetten. Een archetype koppelt wetenschappelijke kennis rond één soort interventie aan de praktijkkennis uit het partnernetwerk van Wat Werkt in de Wijk. Dit maakt de exercitie per definitie een reality check. Elk jaar worden een aantal archetypen toegevoegd aan de kennisbank van Wat Werkt in de Wijk. Het volgende archetype is ‘Huisvesting en integratie van statushouders in de wijk’ en wordt eind 2016 opgeleverd.

Wat Werkt in de Wijk

Het initiatief Wat Werkt in de Wijk is in 2012 gestart om de professionaliteit van wijkprofessionals een impuls te geven. Een belangrijke manier om dit te doen is door praktijkervaringen (practice based evidence) in de wijk en wetenschappelijke inzichten (evidence based practice) bij elkaar te brengen. De effecten van interventies in de wijk zijn lang niet altijd helder bij professionals. Vaak doen woonprofessionals in de wijk wat ze altijd al deden, of ze doen wat ze gehoord hebben dat anderen doen. Wat Werkt in de Wijk biedt een ander perspectief op een wijkprofessionaliteit: een die systematisch en onderbouwd uitgaat van ‘wat werkt’ en waarin praktijk, beleid en wetenschap met elkaar verbonden worden.