G40 en G4 gemeenten aan de slag met werkplaatsen digitaal stelsel Omgevingswet

Verslag G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 18 maart - Voortgang DSO en de techniek van het omgevingsplan

Het digitale stelsel is een belangrijk onderdeel dat werkzaam moet zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De afgelopen tijd zijn er een aantal werkplaatsen gestart waarin gemeenten zijn gaan oefenen met het DSO. Tegelijkertijd uitten gemeenten zorgen over het digitale stelsel, is het stelsel en de keten wel op tijd werkzaam? De tijd begint te dringen en deze tijd hebben de gemeenten hard nodig om te kunnen oefenen, zo blijkt uit een korte peiling tijdens de G40/G4 leerkring Omgevingswet. Tijdens deze leerkring op 18 maart vertellen de VNG en gemeente Amsterdam hoe zij bezig zijn met het oefenen met het nieuwe stelsel en het werkend krijgen van de gehele keten.

Werkplaats DSO-keten

Jeroen Cival (Programmamanager Omgevingswet, VNG) licht toe wat de werkplaats DSO-keten is en waarom deze in het leven is geroepen. De werkplaats DSO bestaat uit een team van medewerkers van het lokale bevoegd gezag met een projectleider van de desbetreffende gemeente, aangevuld met ondersteuning vanuit de softwareleveranciers, dienstverleners en de VNG. Dit team gaat gezamenlijk aan de slag om de DSO-keten werkend te krijgen. Aan de hand van 11 stappen gaat het team een aantal weken aan de slag. De bevindingen worden geregistreerd en gedeeld zodat uiteindelijk de implementatie bij andere gemeenten ook versneld.

De documentatie en het starterspakket is voor iedereen beschikbaar, ook zonder aanmelding bij een werkplaats. Meer informatie hiervoor vindt u op de website van de VNG.

Praktijkpitch Amsterdam: oefenen met de planketen in de ‘gouden driehoek’

De gemeente Amsterdam heeft een eigen Werkplaats Omgevingsplan Amsterdam waarin delen van het omgevingsplan worden aangeboden aan de LVBB. Gemeente Amsterdam heeft de beleidscyclus in de hoofdrol gezet bij het oefenen met de planketen. Aan de hand van casuïstiek (zoals bomenkap of cultureel erfgoed) doorlopen ze de gehele cyclus en bekijken ze hoe de elementen samenhangen. Daarbij wordt er kritisch gekeken naar wat de verschillende elementen vragen voor de organisatie en een andere manier van werken. Marianne Wouters (Programmamanager, gemeente Amsterdam) deelt de lessen van het ketenteam. Zij eindigt haar presentatie met de oproep aan andere gemeenten: ‘Ga aan de slag en beproef wat allemaal mogelijk is. De inhoud en het digitale stelsel zijn sterk met elkaar verbonden’.

Presentaties