Fonds helpt bij binnenstedelijke gebiedstransformatie

Minister Ollongren bereidt een revolverend fonds voor om woningbouw te stimuleren in transformatiegebieden. Hiervoor stelt zij 38 miljoen euro beschikbaar. Het programma Stedelijke Transformatie formuleerde een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het fonds. Vandaag presenteerde een afvaardiging van het programma dit aan het ministerie.

De potentie bij binnenstedelijke gebiedstransformaties is groot. De opgave is echter ook complex. Ontwikkelingen komen regelmatig niet op gang, omdat de voorinvesteringen die gedaan moeten worden te groot zijn. Er is sprake van marktfalen, omdat de risico’s groot zijn, met vaak een lange doorlooptijd. “Investeringen voor de ontwikkeling komen niet van de grond, ook als wel sprake is van een businesscase die sluitend kan zijn”, licht Jop Fackeldey, voorzitter van de stuurgroep Stedelijke Transformatie, namens het programma toe. Soms is er een trigger (geld) nodig, maar soms kan het feit dat de overheid (vaak revolverend) participeert al helpen om een ontwikkeling op gang te helpen. Het is verantwoord om hier publieke middelen voor in te zetten, omdat de maatschappelijke urgentie om meer woningen te bouwen groot is. Een fonds kan helpen als vliegwiel bij een ontwikkeling.”

Volgens het advies van het programma Stedelijke Transformatie, dat tot stand kwam in samenspraak met gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, investeerders, banken en kennisinstellingen, moet het fonds zich richten op de intensivering en versnelling van stedelijke transformatie ten behoeve van woningbouw. Fackeldey: “Dit is een helder maatschappelijk doel. Voorkomen moet worden dat projecten aan te veel vooraf geformuleerde eisen moeten voldoen, waardoor in de praktijk te weinig projecten aanspraak kunnen maken op dit fonds. Immers, je weet nu nog niet precies wat je tegen gaat komen, dus wil je jezelf nu nog niet vastleggen op criteria waarvan je nog niet weet of ze aansluiten bij de beoogde ontwikkeling.”

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over de meerwaarde en mogelijke invulling van het fonds en de verschillende perspectieven van de betrokkenen? Lees dan verder op www.stedelijketransformatie.nl.

Logo's Stedelijke Transformatie