Experts ondersteunen wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie. Op basis van kennis, ervaring en inzetbaarheid kunnen zij wooncoöperaties in oprichting goed van dienst zijn.

Platform31 heeft een overzicht van de experts gemaakt. Van elk is een kort profiel, contactgegevens en een indicatie van een tarief weergegeven. De teksten zijn door hen zelf aangeleverd om een indruk te geven van expertisegebied en werkzaamheden. Voor het kiezen van een expert is het belangrijk direct contact op te nemen en een offerte aan te vragen zodat de behoeften en mogelijkheden goed afgestemd kunnen worden. Daarnaast kan standplaats een rol spelen als begeleiding op locatie van belang is.

Partijen betrokken bij de oprichting van een wooncoöperatie dienen een expert zelf te benaderen voor overleg te gaan over ondersteuning. Platform31 geeft hierover geen aanvullend advies en is alleen betrokken bij opdrachten als deze direct voortkomen uit het actieprogramma.