Experimenteren met de Magic Mix

In het hele land experimenteren woningcorporaties, gemeenten en marktpartijen met de ontwikkeling van tijdelijke wooncomplexen waarin verschillende doelgroepen gemengd gehuisvest worden. In 2016 ondersteunt Platform31 vijftien partners in de leerkring De Magic Mix met het realiseren van deze nieuwe manier van samenwonen en samenleven. In vier bijeenkomsten laten de deelnemers zich inspireren door ervaringsdeskundigen en door elkaar, en werken ze concreet aan de inrichting van hun eigen lokale ‘magicmix’-projecten. Iedere bijeenkomst vindt plaats bij een innovatieve en gerealiseerde casus.

Op 14 juni vond alweer de tweede bijeenkomst van de leerkring plaats. Ditmaal in Genderhof Eindhoven, een verzorgingshuis waar ouderen samenwonen met onder meer starters en arbeidsmigranten. Het wooncomplex met 190 woningen was exemplarisch voor tientallen verzorgingshuizen die in Nederland leeg staan of leeg lopen. Woningcorporatie Wooninc. had in 2014 de moed om andere doelgroepen toe te laten tussen de ouderen. En met groot succes!

Tijdelijk en flexibel

Een aantal deelnemers van de leerkring wil een soortgelijk concept als Genderhof toepassen in hun eigen gemeente. Anderen zijn op zoek naar vormen om statushouders en andere spoedzoekers gemengd te huisvesten in tijdelijke woonunits (flexunits, wooncontainers). In september gaat de leerkring daarom op bezoek bij het project Riekerhaven in Amsterdam, waar 560 jonge statushouders en andere jongeren in woonunits gehuisvest worden. Weer andere deelnemers zijn van plan om een aantal kantoren tijdelijk te transformeren naar woningen voor de Magic Mix in hun gemeente. Er zijn geen plannen voor nieuwbouw van of permanente transformatie naar gemengde woongebouwen. Dit weerspiegelt het landelijke beeld: meer flexibiliteit op de woningmarkt met tijdelijke complexen en tijdelijk wonen.

Mag dat wel?

De leerkring helpt bij het beantwoorden van uiteenlopende vragen van de deelnemers. Wie laat je wel en niet toe in de Magic Mix? Hoe richt je het beheer stevig maar kostenefficiënt in? Hoe organiseer je draagvlak bij omwonenden en de lokale politiek? En mag een corporatie dit allemaal wel? Sandra van Lierop, initiatiefnemer van de nieuwe invulling van Genderhof zegt hierover tijdens de bijeenkomst: “Er is meer mogelijk dan je denkt. Wacht niet op behoefteonderzoek of gemeentelijk beleid. Ga het gewoon doen! Genderhof was in geen tijd gevuld en is dat nog steeds.” Het onderzoek De Magic Mix van Platform31 bevestigt dit beeld. In overdrukgebieden is de bezettingsgraad van gemengde complexen zonder uitzondering hoog. De behoefte is groot!

Financieel instrument

Het gebouw van Genderhof is financieel afgeschreven en nieuwe investeringen waren nauwelijks nodig in het nog functionerende verzorgingstehuis. Hoe zit dat bij andere projecten? Is de Magic Mix ook financieel de moeite waard? Dit thema speelt bij alle deelnemers van de leerkring. Zij willen graag meer inzicht krijgen in de investeringen, exploitatie en financiering van gemengde complexen. Platform31 heeft daarom een onderzoek uitgezet met als centrale vraag: aan welke knoppen kunnen initiatiefnemers draaien om de business case sluitend te maken en om beter financieel inzicht te krijgen in de projectkeuzes die ze maken in de Magic Mix? Hiertoe wordt, met input van de deelnemers, een financieel instrument ontwikkeld en worden verschillende financiële voorbeelden uitgewerkt.