Experimenteer mee met tijdelijke huurcontracten

Meer doorstroming, minder scheefwonen. Dat is wat de Wet Doorstroming Huurmarkt beoogt met een aantal nieuwe mogelijkheden voor de tijdelijke verhuur van woningen. Tegelijkertijd is de praktische toepassing ervan nog onduidelijk. Het experiment Werken met tijdelijke huurcontracten brengt hier verandering in. Platform31 zoekt deelnemers voor de leerkring.

Tijdelijke huurcontracten bieden legio mogelijkheden. Met het nieuwe huurcontract voor maximaal 2 jaar kunnen woningzoekers met een acute kortstondige huisvestingsvraag geholpen zijn. Nu al bestaan de campuscontracten voor studenten; straks bestaat deze mogelijkheid ook voor promovendi én komen alle jongeren van 18 tot 28 jaar in aanmerking voor tijdelijke contracten van 5 jaar (eventueel te verlengen met 2 jaar). Het idee is dat deze doelgroepen hierdoor sneller aan een woning kunnen komen. Minstens zo belangrijk is dat ze daarna niet onnodig een sociale woning bezet houden. Enkele andere nieuwe mogelijkheden zijn de ‘tijdelijke’ verhuur van grote woningen voor grote gezinnen en het huurcontract voor maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimten.

Doel experiment

Met behulp van een leerkring verkennen de deelnemers gezamenlijk of en hoe tijdelijke contracten antwoorden geven op de woonbehoeften van verschillende doelgroepen. Leiden de tijdelijke huurcontracten ook daadwerkelijk tot betere doorstroming, ruimere beschikbaarheid van woningen en minder scheefwonen? Wanneer en hoe zijn welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur het beste in te zetten? Hoe kijkt de doelgroep zelf tegen tijdelijke contracten aan? Welke woonwensen en verwachtingen hebben zij? Welk deel van de woningvoorraad sluit daarop aan en welke fysieke, sociale en juridische kaders en randvoorwaarden horen hierbij? (Op welke manier) is assistentie van de verhuurder of gemeente na afloop van het contract gewenst?

Aanpak

De leerkring is vooral interessant voor verhuurders die de tijdelijke huurcontracten in de praktijk willen uitvoeren. Uiteraard zijn ook andere belanghebbenden, zoals gemeenten en huurdersorganisaties, welkom. Interessant aan de leerkring is dat deelnemers in de dagelijkse praktijk aan de slag gaan met de tijdelijke huurcontracten en dat zij hun ervaringen één op één kunnen delen met hun experimentpartners. Daarmee is de leerkring ondersteunend aan de daadwerkelijke implementatie van tijdelijke huurcontracten. Platform31 ondersteunt de leerkring, organiseert bijeenkomsten, diept relevante onderwerpen uit en regelt externe deskundigen. En maakt de resultaten breder bekend en toegankelijk voor alle geïnteresseerden in het land.