Europees samenwerken - tips voor URBACT IV-call

Stedelijk beleid verbeteren door op Europees niveau samen te werken: het Europese programma URBACT stimuleert en faciliteert kennisdeling tussen Europese steden. De eerste call voor Action Planning Networks is open tot 31 maart 2023. Meedoen als gemeente kan nog.

Urbact IV

De nieuwe programmaperiode voor Urbact IV (2021-2027) is vastgesteld! Met Urbact IV komen gedurende de programmaperiode 2021-2027 nieuwe calls voor:

 • Action Planning Networks (APN),
 • Transfer Networks (TN), en
 • Innovation Transfer Mechanisms (ITM).

De eerste call voor APNs is open van 9 januari tot 31 maart 2023. In januari heeft Platform31 de Nederlandse steden bijgepraat over de nieuwe call. De belangrijkste tips, data en achtergronden vind je hieronder.

Wat is Urbact?

Sinds 2003 bevordert het Europese territoriale coöperatieprogramma Urbact duurzame geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. Europese steden kampen met gemeenschappelijke stedelijke beleidsuitdagingen maar de manieren hoe steden die uitdagingen te lijf gaan zijn divers. Door op Europees niveau te netwerken, van elkaars ervaringen te leren, lessen te trekken en goede werkwijzen te identificeren kan stedelijk beleid verbeterd worden.

De Urbact-methode is actiegericht en mikt op een integrale aanpak via transnationale uitwisseling en een participatieve methode die ook de lokale stakeholders betrekt. Van 9 januari tot en met 31 maart 2023 is er een call voor Action Planning Networks, een stedennetwerk (8-10 partners) dat de steden ondersteunt bij het ontwikkelen van integrale strategieën of actieplannen om specifieke beleidsuitdagingen aan te gaan. Jouw gemeente kan partner of lead partner worden van een Action Planning Network. Hieronder zie je waarom deelname aan een Urbact-netwerk gunstig is voor je gemeente:

 • Financiële ondersteuning en directe resultaten voor het stedelijke beleidsvraagstuk dat speelt binnen je gemeente.
 • Deelname aan een Urbact-netwerk vergroot de kans op toewijzing van andere Europese fondsen.
 • Dankzij betrokkenheid bij Urbact verwerf je toegang tot een Europees netwerk van collega’s die gemeenschappelijk stedelijke problematiek oplossen.
 • Deelname aan een Urbact-netwerk laat zien dat je stad een probleem de erkenning geeft die het misschien nog niet voldoende krijgt. Hiermee toont de stad aan dat het serieus wordt opgepakt. Dit leidt doorgaans tot verhoogde betrokkenheid van de lokale stakeholders en bevolking.
 • Deelname aan een Urbact-netwerk zet je stad Europees op de kaart. Het laat zien dat je stad verder kijkt en reikt dan uitsluitend binnen de figuurlijke stadsmuren.
 • De resultaten van een stedennetwerk en de opgebouwde praktische vaardigheden en kennis komen ten goede aan je stad (ook voor andere projecten) en dragen bij aan de opbouw van Europese kennis die Europees beleid beïnvloedt.

URBACT IV APN-call 2023 in het kort

Klik op de afbeelding (rechts) om een pdf openen die de belangrijkste informatie over de call samenvat.

Tips en achtergrond voor indiening

De belangrijkste informatie omtrent de call is te vinden op: urbact.eu/get-involved.

Als stad is het mogelijk om een APN-netwerk te organiseren of om aan te sluiten bij een bestaand netwerk. Op de Partner Search Tool pagina zijn inmiddels ideeën ingediend door steden in heel Europa. Nieuwe ideeën kunnen nog worden ingediend. De partner search tool is hier te vinden: urbact.eu/partnersearchtool.

Ideeën voor een netwerk moeten ingaan op een beleidsuitdaging die in lijn is met het EU Cohesiebeleid. Dit beslaat onderwerpen zoals:

 • a more competitive and smarter Europe by promoting innovative and smart economic transformation and regional ICT connectivity;
 • a greener, low-carbon transitioning towards a net zero carbon economy and resilient Europe by promoting clean and fair energy transition, green and blue investment, the circular economy, climate change mitigation and adaptation, risk prevention and management, and sustainable urban mobility;
 • a more connected Europe by enhancing mobility;
 • a more social and inclusive Europe implementing the European Pillar of Social Rights;
 • a Europe closer to citizens by fostering the sustainable and integrated development of all types of territories and local initiatives

Voor URBACT IV wordt van steden gevraagd om rekening te houden met één of meerdere dwarsdoorsnijdende aspecten zoals:

 • groene transitie
 • gender
 • digitale transformatie.

Hoe meer van deze aspecten wordt meegenomen in de aanvraag, hoe hoger de aanvraag wordt gescoord.

Een netwerk bestaat uit 8 tot 10 partners uit tenminste 7 verschillende landen. Het gehele partnerschap moet gebalanceerd zijn, dat betekent dat 30 procent uit meer ontwikkelde regio’s moet komen en 70 procent uit minder ontwikkelde regio’s of zogenoemde transitieregio’s moet komen. In Nederland zijn de provincies Friesland, Flevoland en Drenthe transitieregio’s en de rest van Nederland is een meer ontwikkelde regio.

Een stad mag in maximaal 2 toegekende netwerken deelnemen en mag in slechts in één van de twee netwerken Lead Partner zijn. Voor elk netwerk is tot 850.000 euro (totaal inclusief lokale cofinanciering) beschikbaar. EFRO cofinanciert 70 procent voor de transitieregio’s en 65 procent voor de rest van Nederland.

Belangrijke data

 • Deadline: 31 maart 2023 15:00 CET
 • Toekenning: eind mei 2023
 • Start APN: 1 juni 2023

Goed om te weten