Eerste ‘Uuthuuskes’ in beheer bij de Achterhoekse WoonCoöperatie

Dinsdag 11 mei zijn de eerste flexwoningen in de gemeente Aalten geplaatst. Nu nog twee, maar er volgen er meer. De flexwoningen zijn verplaatsbare, duurzame en betaalbare huurwoningen voor jongeren uit de kleine kernen in de Achterhoek. Jongeren met een sociale of maatschappelijke binding krijgen de kans om ‘uut huus’ te gaan, blijven in de regio wonen en kunnen zo een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp. De Achterhoekse WoonCoöperatie die deze woningen beheert, is een van de 14 deelnemende pilots aan het Hernieuwd Actieprogramma Wooncoöperaties van Platform31.

De Achterhoekse WoonCoöperatie

De gemeente bouwt de flexwoningen en de Achterhoekse WoonCoöperatie (AWC) beheert ze. Het is een coöperatieve vereniging, waar dorpsbelangenverenigingen, naast de huurders, lid van zijn. Elke kern kan lid zijn. Via de afdelingen van de AWC worden de woningen toegewezen. Wethouder Ted Kok van Aalten: “Het idee ontstond in november 2019 en nu, nog geen anderhalf jaar later, zijn de eerste Uuthuuskes al geplaatst. Dat het nu ook nog zulke bijzondere woningen zijn geworden, daar ben ik bijzonder trots op. Maar dat konden we natuurlijk alleen maar realiseren dankzij de enthousiaste betrokkenheid en inzet van onze partners. Zij hebben zich echt aan dit unieke project verbonden en er een samenwerking van gemaakt.”

Bouwcombinatie WAM & Van Duren zorgde, samen met The NewMakers, voor het ontwerp en de realisatie van de Uuthuuskes. 8RHK Ambassadeurs en provincie Gelderland stelden vanuit de Regiodeal subsidie beschikbaar. De belangstelling van jongeren bleek groot. Alle Uuthuuskes, ook degene die nog moeten worden geplaatst, zijn inmiddels verhuurd. De sleuteloverhandiging vond plaats tijdens een online lancering van de Uuthuuskes, zie de video: https://vimeo.com/547463588 (Let op: filmpje start bij 4:08 minuten).

Flexibel en duurzaam

De Uuthuuskes zijn duurzaam en volledig energieneutraal uitgevoerd. Door de plaatsing van twintig zonnepanelen krijgen de huurders geen energierekening. De bouwdelen zijn zodanig flexibel dat binnen een dag de woning, inclusief de fundering, kan worden verwijderd én op een andere locatie weer opgebouwd. De gebruikte bouwmaterialen zijn herbruikbaar, ook als ze niet meer toegepast worden voor een Uuthuuske. Toch is verplaatsen van een Uuthuuske niet direct aan de orde. Het tijdelijke zit ‘m nu vooral in de tijdelijke huurcontracten. En echt klein zijn de Uuthuuskes met circa 60 vierkante meter woonoppervlak nauwelijks te noemen.

Platform31 en de wooncoöperatie

Platform31 voert momenteel een Hernieuwd Actieprogramma uit om de wooncoöperatie een steviger positie te geven in het Nederlandse woonlandschap. Het programma telt 14 pilots, verspreid over het land, waarvan de AWC er één is.

Er is inmiddels veel informatie beschikbaar over wooncoöperaties. Meer informatie over het huidige en de voorgaande programma’s is te vinden op ons kennisdossier De wooncoöperatie.