Een werkende vergunningverlening vanaf de invoering van de Omgevingswet

Verslag G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 1 juli 2021

De Omgevingswet geeft aanleiding om de processen van vergunningverlening aan te passen. Niet alleen vanwege het nieuwe digitale stelsel dat straks wordt ingevoerd, maar ook omdat gemeenten én andere overheden de lat hoog leggen qua dienstverlening. Een snellere vergunningverlening bij eenvoudige aanvragen, bijvoorbeeld, of een dialoog volgens de ‘ja, mits’-gedachte op gang brengen bij complexe en grote initiatieven. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt er een ondergrens van wat minimaal op orde moet zijn: initiatieven moeten kunnen worden ingediend en gemeenten moeten vergunningen en meldingen kunnen, ontvangen, behandelen en beoordelen binnen de nieuwe termijnen. Tijdens de G40/ G4 leerkring van 1 juli 2021 delen de VNG, Omgevingsdienst Regio Arnhem en de gemeenten Amsterdam en Lelystad ervaringen over wat in aanloop naar de inwerkingtreding te doen staat.

Het VTH-proces onder de Omgevingswet uitgelicht

Patricia Palmen (VNG) gaat in op actualiteiten rondom het proces van vergunningverlening onder de Omgevingswet. Wat is belangrijk om in de gaten te houden rondom inwerkingtreding, en in aanloop daarnaartoe? En wat zijn de aandachtspunten?

De rol van de Omgevingsdienst in de vergunningverlening

Wat verandert er voor de Omgevingsdienst in de keten van vergunningverlening? Ruben Vlaander (directeur ODRA en portefeuillehouder Omgevingswet bij Omgevingsdienst NL) en Saskia van Miltenburg (projectleider Omgevingswet, ODRA) reflecteert op de nieuwe rolverdeling en welke voorbereidingen nu al lopen. Hoe stem je af met gemeenten? Waar kunnen gemeenten rekening mee houden? En hoe gaat de Omgevingsdienst om met participatie?

  • Presentatie (pdf) Omgevingsdienst regio Arnhem over vergunningverlening en regionale samenwerking

Praktijkvoorbeelden vergunningverlening bij gemeenten Amsterdam en Lelystad

Frank Rozendaal (Adviseur VTH bij gemeente Amsterdam) zet uiteen hoe Amsterdam een vergunning voor afwijken van het (tijdelijk) omgevingsplan integraal behandeld. Aan de hand van een prikkelende casus laat hij zien wie je betrekt bij een vergunningaanvraag en welke stappen doorlopen worden.

  • Presentatie (pdf) Frank Rozendaal (gemeente Amsterdam) praktijkvoorbeeld vergunningverlening

In de gemeente Lelystad werken ze al een paar jaar met het Loket Nieuwe Initiatieven. Jeroen Kwint (Projectleider Omgevingsplan en Omgevingsvergunningen bij Gemeente Lelystad) licht toe hoe dit loket werkt en hoe de regionale samenwerking wordt vormgegeven, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet

  • Presentatie (pdf) Jeroen Kwint (gemeente Lelystad) praktijkvoorbeeld Loket Nieuw Initiatieven

Tot slot geeft Casper van Busschbach een update over de invloed van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw op het VTH-domein.

  • Presentatie (pdf) Casper van Busschbach over actualiteiten en vergunningverlening WKB