Een terugblik op drie jaar Huren met Energie

De afgelopen jaren gingen woningcorporaties intensief aan de slag met het verduurzamen van de woningvoorraad. Het programma Huren met Energie hielp corporaties bij hun duurzaamheidvraagstukken. Onder meer door begeleiding van EnergieAmbassadeurs, trainingen en bijeenkomsten en het delen van goede voorbeelden. In december 2017 is het programma gestopt. In een inspiratiemagazine en eindrapportage publiceren we de belangrijkste resultaten van het programma en blikken we vooruit naar de komende opgave.

Volgens woningcorporaties boden de EnergieAmbassadeurs een klankbord of waren zij dé sparringpartner als het ging om duurzaamheidbeleid. Samen kwamen zij tot duurzaamheidsdoelstellingen en bekeken de mogelijkheden om die te behalen. Ook gaven zij diepgang aan verschillende thema’s, zoals bewonersparticipatie, door het geven van trainingen en inspiratiessessies. Over deze ervaringen vertellen woningcorporaties in een interviewreeks waarin we terugkijken op het programma Huren met Energie. Een bundeling daarvan publiceren we in onze eindrapportage (Pdf, 1,2 MB). We kijken daarin ook terug op de doelstellingen van het programma, de activiteiten en werkwijze en de ontwikkelingen die de EnergieAmbassadeurs per gebied zien.

Inspiratiemagazine

De inhoudelijke lessen uit Huren met Energie, publiceerden we eerder in het inspiratiemagazine Naar CO2-neutraal in 2050. In dit magazine tonen we goede voorbeelden, beschrijven we de ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de sector, evalueren we de werkwijze van het programma en benoemen we de grootste uitdagingen voor de toekomst.

Duurzaamheidsvraagstukken

Platform31 blijft de corporaties ondersteunen met hun duurzaamheidsvraagstukken. Zo organiseren we de Intervisiegroep Verduurzaming corporatiewoningen en een leergroep rondom warmtenetten. Onze aandacht gaat daarnaast uit naar aardgasvrije wijken, circulaire stad en klimaatadaptatie. Voor deze thema’s ontwikkelen wij komend jaar diverse aanpakken en activiteiten.

Bekijk ons jaarplan voor meer informatie over de activiteiten van Platform31 op het gebied van Energie en Duurzaamheid. Of stuur voor meer informatie een e-mail naar anouk.corel@platform31.nl.