Een levendige binnenstad in de avonduren

Platform31 verkent samen met Den Haag, Eindhoven, Gouda en Zwolle hoe gemeenten hun binnenstad in de avonduren ten volle kunnen benutten. In het project Avondstad onderzoeken we het gebruik en de beleving van de binnenstad tussen vijf en negen uur ’s avonds. Welke mogelijkheden liggen hier als de winkels sluiten? Wat gebeurt er nu en welke kansen liggen er voor nieuwe programmering en aanpassingen aan de openbare ruimte? Hoe trek je verschillende gebruikers aan? En hoe kun je de identiteit van een gebied beter laten aansluiten bij het (gewenste) gebruik?

We belichten de deelnemende gemeenten steeds vanuit een andere invalshoek. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een duidelijke profilering van deelgebieden in de Goudse binnenstad? En hoe kom je tot een goede afstemming tussen gebruikers in de avond en een duidelijk profiel in de Zwolse Luttekestraat? Daarbij richten we ons ook op verschillende doelgroepen: hoe trek je meer jongeren aan in het Haagse museumkwartier? En hoe kan de binnenstad van Eindhoven aantrekkelijker worden voor internationals?

De eerste sessies zijn inmiddels geweest. In mei bundelen we de resultaten en bevindingen van het project in een publicatie. Hierin delen we de verschillende oplossingsrichtingen voor meer levendigheid in de avond en maken we een vergelijking tussen de deelnemende steden.

Programma Vitale binnensteden

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Vitale Binnensteden. De binnenstad is het visitekaartje en de huiskamer van onze steden. In vitale binnensteden wordt gewinkeld, gewerkt, gewoond, gestudeerd én gerecreëerd. Uitdagingen in veel binnensteden zijn: de samenwerking tussen partijen professionaliseren, technologische ontwikkelingen op een slimme manier inzetten en om een juiste functionele mix vinden, aansluitend bij het lokale DNA en de regionale mogelijkheden. In programma Vitale binnensteden organiseert Platform31 projecten die helpen om deze doelen dichterbij te brengen.