Een duurzame match tussen vergunninghouders en zorgsector

De zorgsector kan wel extra kracht gebruiken en tegelijkertijd zijn er veel gemotiveerde vergunninghouders op zoek naar werk. Dit lijkt dus een mooi koppel. Maar een duurzame match is niet te maken zonder gedegen voortraject voor de zorgopleiding, waarin taal en oriëntatie centraal staat. Het ROC Nova College Haarlem, zorginstellingen en de gemeente Haarlem experimenteren hiermee.

In Nederland zijn er veel vergunninghouders geïnteresseerd in het werken in de zorg, zag het ROC Nova College aan de toestroom bij de talenstudies. Sommigen hebben al een medische achtergrond, anderen niet. “Maar om in de zorgsector te kunnen werken moet je een mbo-opleiding volgen. In ons voortraject zorgen we ervoor dat de leerlingen voorbereid worden op deze opleiding. Studenten krijgen vooral Nederlandse taalles en oriëntatie op het werken in de zorg in Nederland. Daarnaast maken ze kennis met de praktijk bij zorgwerkgevers in de regio”, vertelt Esther van Gog relatiemanager bij het ROC Nova College.

“In de voorbereidingen kijken we goed naar de ambities en het niveau van leerlingen. Sluit het echt aan bij wat de leerling kan en wil?”, vertelt Marleen van Anken, docent in het voortraject. Het onderwijs richt zich vooral op de inbedding in de zorgsector. “De leerlingen komen uit verschillende landen en hebben een andere achtergrond. En hebben soms ook een andere kijk op zorg dan wij hier hebben. Ze moeten dat ook leren en wennen aan hoe dat hier in Nederland werkt.”

In een taalstage wennen de leerlingen langzaam aan de taal en gebruiken. “We focussen ons vooral op de woorden die relevant zijn voor het werken in de zorg”, benadrukt Marleen. “Soms wil ik graag een boterham met likkepot, of met smeerkaas. Leg dat dan maar eens uit”, lacht een van de bewoners van zorgcentrum Nieuw Unicum. “Maar juist in dat contact met de bewoners wordt onze woordenschat dus groter”, vertelt een Syrische stagiair.

Financiering

Dankzij het voortraject en opleiding krijgen vergunninghouders een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De zorgsector, maar bijvoorbeeld ook de techniek en de horeca, heeft deze duurzame krachten hard nodig. De gemeente Haarlem ondersteunt dit project daarom ook door financiering van een aantal begeleidingsuren. De financiering blijkt in de praktijk echter wel lastig, mede vanwege beperkende wet- en regelgeving en het gebrek aan ruimte daarin. Toch kijken diverse partijen naar de mogelijkheden om dit soort initiatieven mogelijk te maken. Wilt u als gemeente met vergelijkbare trajecten aan de slag, neem dan contact op met razia.ghauharali@platform31.nl voor meer informatie.