Doe mee aan hét strategennetwerk van en voor woningcorporaties: Wikken & Wegen in de Wijk

Na de zomer start een volgende editie van het netwerk Wikken & Wegen voor woningcorporatiepartners van Platform31. Doet u ook mee? De taakopvatting van woningcorporaties wordt minder strak ingevuld door het Rijk en er is meer ruimte om te investeren buiten de kerntaak, ook in de wijken. De maatschappij vraagt daar ook om. Maar hoe maak je daarvoor de juiste keuzes? Hoe zorg je dat je missie, je maatschappelijke doelstellingen, het woongenot van bewoners en de leefbaarheid in jouw wijken voldoende betrokken worden in de te maken afwegingen? En dat je niet verdwaalt in de complexe vraagstukken? Waar ben je wel, en waar niet van? Hoe kom je voorbij de willekeur en persoonlijke voorkeuren? Tijdens de bijeenkomsten van ‘Wikken & Wegen in de Wijk’ bespreken we afwegingen die je als corporatiestrateeg moet organiseren in de wijk, we onderzoeken afwegingsinstrumenten en bouwen indien gewenst aan nieuwe hulpmiddelen.

Het zal de komende jaren in de wijken steeds vaker gaan over projecten en investeringen die anders zijn: eenmalig, vernieuwend, gemaakt in coproductie en met nog onzekere uitkomsten. Afwegingskaders uit het verleden bieden onvoldoende houvast, zorgen voor uitkomsten waar je het eigenlijk niet mee eens bent, of zijn gewoon nog niet opgesteld. Voordat je het weet zit je in allerlei discussies, intern en extern. Daarom is het zaak dat corporaties investeren in hun vermogen om goede afwegingen te maken. Afwegingen die uitlegbaar zijn en die – als het even kan – ook al voor draagvlak voor de uitvoering zorgen.

Dat werd wel duidelijk toen 15 strategen vorig jaar, in een eerdere editie van het netwerk, zich bogen over hun afwegingsvraagstukken. Samen ontdekten we dat het van waarde is expliciet stil te staan bij het afwegen ‘an sich’. Hoe zit dat precies in elkaar? Op welk niveau ligt de afweging? En bij wie precies? Wat is een passend proces? Hun inzichten staan beschreven in de publicatie ‘Wegwijzer bij het wikken en wegen van woningcorporaties’. Daar bouwen we in 2022 op voort, met focus op afwegingen in de aanpak van wijken.

Herkent u deze vragen en zoektocht en kunt u hier ondersteuning in gebruiken? Meldt u zich dan aan voor Wikken & Wegen in de Wijk.

Wat gaan we doen?

Platform31 gaat in 2022 met ‘corporatiestrategen’ (mensen die beleidsmatig in verschillende rollen met afwegen bezig zijn) aan de slag om samen meer grip te krijgen op goede afwegingen in de wijk. We nodigen corporatiepartners van Platform31 uit om mee te doen in dit besloten netwerk.

Ondersteund door Platform31 bespreken we in vier werksessies uw afwegingsvraagstukken. Deze editie nemen we de wijkaanpak als vertrekpunt. Voor de zomer zullen we contact opnemen met de geïnteresseerden die zich hebben aangemeld. Met hen doen we een kort intakegesprek om de behoefte in beeld te krijgen. Na de zomer zullen we vier keer samenkomen om te wikken en te wegen.

Het gaat om de volgende momenten:

  • 15 september, 12:00-17:00
  • 13 oktober, 12:00-17:00
  • 10 november, 12:00-17:00
  • 8 december, 12:00-17:00

Interesse?

Interesse om deel te nemen aan het kennisprogramma en de werksessies? Neem dan contact op met: