Dertien wooncoöperatie pilots op stoom!

Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperaties 2020-2021

Platform31 voert in 2020 en 2021 een groot en Hernieuwd Actieprogramma uit om de wooncoöperatie een steviger positie te geven in het Nederlandse woonlandschap. Het programma bestaat uit drie onderdelen: het helpen realiseren van concrete wooncoöperaties, het helpen oplossen van een aantal specifieke belemmeringen die wooncoöperaties ervaren, en het ondersteunen van Cooplink als professionele belangenorganisatie voor wooncoöperaties. Inmiddels hebben zich al dertien pilots aangemeld.

Voor de realisatie van wooncoöperaties coördineert Platform31 een pilotprogramma waarin de pilots deelnemen. Elk initiatief wordt actief ondersteund met een procesbegeleider om alle voorkomende problemen te helpen oplossen en de realisatie te versnellen. Platform31 legt de verbinding tussen betrokkenen en stimuleert kennisuitwisseling tussen de initiatieven en procesbegeleiders. Alle (ervarings)kennis belandt in het Kennisdossier de wooncoöperatie.

Diversiteit deelnemende pilots

De dertien deelnemende pilots liggen verspreid over het land, zowel in grote steden als op het platteland. Er zijn initiatieven die zelf nieuw willen bouwen en die bestaande gebouwen van een woningcorporatie, gemeente of marktpartij willen overkopen. Initiatiefnemers en daarmee het startpunt verschillen, van de aanstaande bewoners tot een corporatie of een kleine ontwikkelaar.

Alle pilots willen woningen in de sociale huur en middenhuur realiseren. De een met een focus op duurzaamheid, de ander op commoning en gezamenlijk wonen, en weer een ander wil graag laten zien dat het haalbaar is om blijvend betaalbare huurwoningen te bouwen. En alle zijn ze goed op weg! Op onze website houden we de ontwikkelingen per pilot bij.

Nog aanmelden?

Er is nog ruimte voor hardlopende nieuwe initiatieven in het pilotprogramma van Platform31. Die kunnen zich nog aanmelden. Meer informatie voor aanmelden vindt u hier.