Delft etaleert bouwlocaties

Zo’n 60 vertegenwoordigers van ontwikkelaars, beleggers en corporaties kwamen begin juni af op het door de gemeente Delft en Platform31 georganiseerde Bouwcafé. Daarin etaleerde de gemeente haar in de nieuwe woonvisie vastgelegde bouwambities voor de periode 2017-2023 en verder. Die zijn niet mis: om de high-potentials van de TU beter aan de stad te kunnen binden, zijn er op korte termijn (tot 2023) zo’n 5.000 extra woningen nodig. Vooral in het dure en middeldure segment, door marktpartijen te realiseren; in de sociale huur moeten er 150 gezinswoningen bijkomen. En dat in een gemeente die weinig vrije bouwlocaties beschikbaar heeft.

Het betekent zoeken naar mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied. Dat was precies wat tijdens het Bouwcafé gebeurde. Het café stond in het teken van kennismaking en ontmoeting, tussen gemeente en de aanwezige marktprofessionals. Maar evenzeer werden concrete mogelijkheden voor samenwerking verkend. Zo etaleerde pensioenbeheerder MN zijn belangstelling voor het huursegment van € 630 tot € 850 en benadrukte regionale belegger Koreneef het belang om ook de gebieden rondom de populaire binnenstad verder te ontwikkelen. Corporatie Woonbron gaf aan bereid te zijn tot samenwerking in gebieden waar zij veel bezit heeft en meer differentiatie wenst.

Vervolgens was het de beurt aan zes gemeentelijke gebiedsregisseurs voor een korte pitch van hun stadsdeel. Waar liggen in wijken als Buitenhof, Tanthof en Kuijperwijk kansen voor marktpartijen om huur- en koopwoningen in het middeldure segment aan de voorraad toe te voegen? Waaraan is behoefte en welke visie heeft de gemeente? Aan de zes tafels bespraken vertegenwoordigers van gemeente, corporaties, beleggers en ontwikkelende bouwers aan de hand van wijkkaarten met concrete locaties mogelijkheden voor ontwikkeling en samenwerking. Dit keer geen beperkende randvoorwaarden vooraf, maar een open opstelling. Welke ideeën en mogelijkheden zien de marktpartijen en hoe kan de gemeente daarin faciliteren?

Nog niet alle vraagstukken werden ter plaatse opgelost, maar een duidelijke eerste stap is gezet. De open opstelling van de gemeente werd op prijs gesteld en veel kaartjes werden gewisseld en vervolgafspraken gemaakt. Eind juni volgt een samenwerkingstafel, specifiek voor de wijk Buitenhof en gaan partijen de diepte in. Andere wijken volgen spoedig daarna. De aanwezigen waren het over één ding eens: deze kennismaking smaakt naar (veel) meer.

delft-bouwcafe-2017