Deelnemers masterclasses circulaire gebiedsontwikkeling delen hun ervaring

Platform31 heeft in het afgelopen jaar een serie masterclasses circulaire gebiedsontwikkeling uitgevoerd op basis van een concrete casus waaraan gemeenten, corporaties en ontwikkelaars gezamenlijk hebben gewerkt vanuit hun verschillende, en ook overeenkomstige, vraagstukken. Gedurende het gehele proces zijn de deelnemers begeleid en geïnspireerd door deskundigen op het gebied van circulaire economie, stedelijke ontwikkeling en bouw en circulair aanbestedingsrecht. In deze korte film delen enkele deelnemers hun ervaring.