De maatschappelijk uitdaging centraal

25 september 2019 was een bruisende dag in Amersfoort: in de Prodentfabriek vond het overheidscongres van Social Enterprise NL plaats (i.s.m. gemeente Amersfoort, G40 en Platform31). Met inspirerende sprekers zoals Bas van Abel (Fairphone/de Click) en Gerry Higgins (Social Enterprise World Forum) bogen ambtenaren en sociaal ondernemers zich over het onderwerp van de dag: De maatschappelijke uitdaging centraal. Platform31 blikt terug op een dag bomvol inspiratie, inzichten en netwerken.

Sociaal ondernemerschap werkelijkheid maken

Fatma Koser Kaya (wethouder in Amersfoort), Willemien Vreugdenhil (wethouder in Ede en G40 voorzitter Pijler Economie & Werk) en Hamit Karakus (directeur Platform31) gingen met elkaar in gesprek over vragen als Sociaal ondernemerschap komt voor in meer en meer plannen van lokale en rijksoverheden. Wat gebeurt er nu echt? Wat kunnen sociale ondernemingen beter dan overheden en andere instituties? En hoe bouw je samenwerking op tussen gemeenten en (sociale) ondernemingen? Ze poneerden interessante stellingen: “Gemeenten moeten gewoon durven, ze moeten de pilotfase voorbij”(Vreugdenhil). “Maak als gemeente helder aan welke opgave je werkt en faciliteer als overheid de pioniers, geef hen ruimte”(Karakus). En Koser Kaya benadrukt: “Veel bedrijven willen, maar wet- en regelgeving houdt hen tegen. Als lokale overheid is het je rol dat aan te jagen door experimenteerruimte te bieden.”

Meer weten?

Wilt u meer lezen over de deelsessies? Hier vindt u alle presentaties van deze inspirerende dag.

Om de samenwerking tussen gemeenten en sociaal ondernemers daadwerkelijk te realiseren lanceert Social Enterprise NL deze dag het Zakboek voor ambtenaren en een Routekaart voor sociaal ondernemers. Hiermee moet het toch lukken om samen impact te maken!

Korte terugblik deelsessie

Sociaal ondernemerschap als kans voor statushouders

Ruud Dorenbos (Platform31), Christian de Kraker (Rijksuniversiteit Groningen), Annemiek Dresen en Sheelan Habash (NewBees)

Arbeidsparticipatie van statushouders blijft te vaak achter is de gedachte. Is (sociaal) ondernemerschap voor statushouders een effectieve route naar snellere arbeidsparticipatie, inburgering en integratie dan werk in loondienst? Hoe krijgen statushouders de beste kans om zijn of haar talent te benutten?

Samen met Rijksuniversiteit Groningen heeft Platform31 geprobeerd deze vragen te beantwoorden. Daarbij keek Platform31 naar de mening van statushouders zelf, de betekenis van publieke instellingen en van sociale ondernemingen. Rijksuniversiteit Groningen heeft mogelijke acties onderzocht.

Economische onafhankelijkheid

Ruud Dorenbos (Platform31) licht toe dat er diverse redenen zijn waardoor economische onafhankelijkheid lastig te bereiken is. Zoals: gebrek aan ervaring met ondernemen, taalachterstand, het ontbreken van een startkapitaal, bureaucratie van de overheid en een gebrek aan goede persoonlijke begeleiding.

Critical friends

Goed contact tussen overheid, ondernemer en het onderwijs is cruciaal voor een succesvolle start, legt Christian de Kraker (RUG) uit. Vaak is het contact tussen deze drie onderdelen niet optimaal. Statushouders zijn daarom gebaat bij een netwerk van mensen die kritische vragen stellen. Een ecosysteem, een taalrijke leeromgeving waar vaktaal wordt gecreëerd. Volgens Christian zijn er critical friends nodig. Een eerste stap daartoe is dat een statushouder erkent dat hij hulp nodig heeft en mensen om zich heen verzamelt die hem van feedback kunnen voorzien. Is het bijvoorbeeld handig om direct te beginnen met een onderneming, wat kan iemand goed, wat is de basis? In veel gevallen kunnen mensen hier in Nederland niet het vak beoefenen dat zij in hun thuisland deden. Het advies zou dan kunnen zijn om niet meteen een onderneming zoals een restaurant te beginnen, maar eerst goed te onderzoeken welke andere aansluiting er te maken valt bij het oorspronkelijke vak. Maar hoe vind je die kring van mensen die jou die vragen stelt en haar netwerk beschikbaar stelt? Gemeenten kunnen een rol spelen in het aanbieden van deze friends. Een gesprek van 30 minuten is al waardevol om iemand verder te helpen.

NewBees

NewBees bouwt aan een netwerk. Annemiek Dresen (NewBees) vertelt dat het statushouders helpt als gemeenten echt kijken naar de persoon die een uitkering aanvraagt. Wie is iemand, wat wil hij, welke kwaliteit brengt hij mee? Sheelan Habash (NewBees) vult aan dat het doel van sommige gesprekken enkel het opbouwen van een goede relatie zou moeten zijn. Dit werkt positief door in de verdere ondersteuning. Samen bouwen we zo aan een ecosysteem met een zachte(re) landing.