De kracht van hoge verwachtingen in de aanpak van armoede

Het hebben van hoge verwachtingen kan zorgen voor een verbetering van prestaties. Negatieve verwachtingen en stereotypering daarentegen, hebben negatieve impact. Beth Babcock, CEO van EMPath (de organisatie achter Mobility Mentoring®), schrijft in haar laatste paper over de kracht van het hebben van hoge verwachtingen en de toepassing ervan in het begeleiden van mensen in armoede.

“Vanuit de gedragswetenschap zien we dat we meer beïnvloed worden door omgevingsfactoren zoals stereotypen en vooringenomenheid dan eerder werd gedacht”, vertelt Beth Babcock naar aanleiding van haar paper. “Negatieve stereotypen kunnen bijvoorbeeld een negatief effect hebben op de prestaties op het werk, op school of op andere momenten in het leven. Een belangrijke rol is dan weggelegd voor mentoren – leraren, coaches en anderen die betrokken zijn bij persoonlijke ontwikkeling. Hun verwachtingen spelen een cruciale rol in ons leven. Als zij hoge verwachtingen hebben, kan dit erg nuttig zijn. Als ze lage verwachtingen hebben, gebeurt het omgekeerde. Dit wordt ook wel het ‘Rosenthal-effect’ genoemd. Het geloof in een persoon, positief of negatief, zorgt voor een gemiddelde toe- of afname van de prestaties met 30 procent.”

Een self-fulfilling prophecy

Het hebben van positieve en hoge verwachtingen en het geloven in de deelnemer is daarom niet voor niets een belangrijk onderdeel van de Mobility Mentoring® aanpak. “Coaching is een self-fulfilling prophecy, benadrukt Babcock. “Als onze coach of begeleider gelooft dat we goede resultaten kunnen bereiken, verandert de hele relatie. Het hebben van hoge verwachtingen moedigt de deelnemers aan om uitdagende doelen te stellen en uiteindelijk te bereiken. Bovendien draagt het bij aan de ontwikkeling van de ‘mindset’ van de deelnemer. Zij gaan ook geloven dat ze dingen kunnen bereiken door eraan te werken.”

Aanmoediging

Babcock benadrukt dat het ook voor mentoren en andere professionals lastig is om altijd hoge verwachtingen en een positieve houding te hebben. “We worden allemaal beïnvloed door sociale stereotypering. Bovendien kom je veel deelnemers tegen die in benarde situaties zitten. Je voelt je soms ook persoonlijk betrokken, het falen van een deelnemer voelt dan ook als jouw falen. Belangrijk is dan om met de hele organisatie een werkomgeving te creëren waarin je wordt aangemoedigd hoge verwachtingen te hebben. Bijvoorbeeld door ook in je eigen werk hoge verwachtingen te hebben, of positieve resultaten met elkaar te delen. De resultaten van het werken met de Mobility Mentoring® aanpak bijvoorbeeld, die laten zien dat het heel goed mogelijk is om hoge doelen te bereiken.”

Aan de slag

Negatieve stereotypen kunnen dus belemmerend werken. Het overwinnen daarvan maakt het, samen met de andere uitdagingen waar professionals mee te maken hebben, niet gemakkelijk om hoge verwachtingen te hebben. Het creëren van een organisatiecultuur waarin hoge verwachtingen domineren boven negatieve stereotypen vereist een veelzijdige aanpak. Babcock beschrijft in haar paper verschillende organisatiestrategieën die daaraan bij kunnen dragen. Een paar voorbeelden:

  • Besteed in je personeelsbeleid aandacht aan het doorbreken van stereotypen. Houd in je selectieproces van nieuwe medewerkers bijvoorbeeld rekening met diversiteit. Of screen nieuwe medewerkers op hun verwachtingen en mindset. Door tijdens het sollicitatiegesprek bijvoorbeeld te vragen naar waarom de sollicitant denkt dat mensen in de bijstand terecht komen of uit hun huis gezet worden, kom je meer te weten over hun mindset en verwachtingen.
  • Train je personeel, zodat zij meer te weten komen over impliciete aannames en vooroordelen, ontwikkeling van mindsets en risicomijdend gedrag.
  • Ontwikkel ondersteunende oefeningen die helpen bij het hebben van hoge verwachtingen. Denk bijvoorbeeld aan meditatie of een rollenspel.

Lees hier het paper Harnessing the Power of High Expectations.