De effecten van passend toewijzen

Platform31 onderzoekt de manier waarop de passendheidsnorm is vertaald in het huur- en toewijzingsbeleid van corporaties en wat daarvan de effecten zijn voor de huurder. Vindt u het als corporatie belangrijk om bij te dragen aan dit onderzoek en deelt u graag uw aanpak en bevindingen. We nodigen u uit om mee te doen.

Als gevolg van de herziene Woningwet moeten corporaties sinds 1 januari 2016 voldoen aan de passendheidsnorm. Deze nieuwe norm bepaalt dat zij aan minimaal 95 procent van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning moeten toewijzen met een huur tot aan de aftoppingsgrens. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens in 2017 592,55 euro en voor grotere huishoudens 635,05 euro. De regeling is ingesteld om de uitgaven aan de huurtoeslag te beperken en om betaalbaarheidsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen. Inmiddels is de passendheidsnorm een jaar van kracht en brengen we de eerste effecten in beeld.

Platform31 onderzoekt de manier waarop de passendheidsnorm is vertaald in het huur- en toewijzingsbeleid van corporaties en wat daarvan de effecten zijn voor de huurder op betaalbaarheid, beschikbaarheid, keuzevrijheid en segregatie. Daalde of steeg de slaagkans van huurders? Zijn de gemiddelde huurprijzen gestegen of gedaald voor de sociale doelgroep? En leidt passend toewijzen tot segregatie in buurten en complexen? Dit brengen we in beeld in verschillende type woningmarkten: krap, gemiddeld en ruim.

Meedoen aan dit onderzoek?

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen gaat Platform31 in gesprek met corporaties die allen hun huur- en toewijzingsbeleid op verschillende manieren inrichten. Vindt u het belangrijk om bij te dragen aan dit onderzoek en deelt u graag uw aanpak en bevindingen? Dan nodigen we u uit om mee te doen.

Wat houdt het in?

  • U vult een enquête in over het huur- en toewijzingsbeleid van uw corporatie.
  • U werkt mee aan een interview om uw huur- en toewijzingsbeleid goed in beeld te krijgen.
  • U levert verhuur- en mutatiegegevens van uw corporatie voor een kwantitatieve analyse. (optioneel).

Eindrapport

De resultaten worden in juli 2017 opgeleverd en openbaar gemaakt op de website van Platform31. Met dit onderzoek geven we corporaties inzicht in de manier waarop zij omgaan met passend toewijzen en welke voor- en nadelen de verschillende varianten kennen. Met deze informatie kunnen zij hun eigen huurbeleid indien gewenst aanscherpen. Gemeenten krijgen inzicht in de manier waarop corporaties omgaan met de passendheidsnorm in hun huurbeleid en in de effecten daarvan op de sociale huurders, op de zorgwoningen en op mogelijke segregatieprocessen. Dit dient voor hen als achtergrondinformatie bij de prestatieafspraken. Het Rijk krijgt met de resultaten inzicht in de eerste effecten van haar beleid en kan deze gebruiken om de maatregel waar gewenst aan te passen.

In dit onderzoek voert RIGO de kwantitatieve analyse uit.

Meedoen?

Werkt u bij een woningcorporatie en wilt u meedoen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met: