De eerste stappen naar een circulaire woningvoorraad. Doet u mee?

Toenemende schaarste in fossiele grondstoffen maakt circulair slopen, bouwen en renoveren steeds interessanter! Niet alleen met het oog op bescherming van de aarde, maar ook in economische zin. Platform31 helpt woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten op weg in de circulaire economie. Dit najaar starten we een verkenning naar kansen én concrete toepassingsmogelijkheden van circulaire principes op de woningmarkt. Doet u mee?

Klimaatvriendelijk én kostenbesparend

Circulaire principes gaan uit van klimaatvriendelijke grondstoffenwinning, efficiënter gebruik van grondstoffen en hoogwaardig hergebruik. Dit biedt kansen voor de woningbouwsector. Op basis van circulaire principes kunnen woongebouwen klimaatvriendelijker tot stand komen en technisch langer meegaan. Maar, door meer flexibiliteit ook gedurende de gehele exploitatietermijn courant zijn én bovendien waarde hebben als grondstoffenbank. Zodoende leiden circulaire principes tot een hogere restwaarde. Daarbij komt dat ook de woonconsument steeds meer oog heeft voor écht gezond en klimaatvriendelijk wonen. Niet voor niets zijn ook op de woningmarkt steeds meer praktijkvoorbeelden van circulair bouwen, slopen of renoveren zichtbaar.

Koplopers

Eigen Haard is een van de koplopers op het gebied van circulair bouwen. In de Amsterdamse wijk Stadstuin Overtoom bouwt de woningcorporatie met het samenwerkingsverband Co-Green momenteel de laatste van 480 nieuwbouwappartementen. De oorspronkelijke 360 portieketagewoningen zijn gesloopt. Maar liefst 98 procent van het sloopmateriaal wordt binnen Stadstuin Overtoom of elders in de bouwketen opnieuw gebruikt. Jurgen van de Laarschot, projectontwikkelaar bij Eigen Haard vertelt ons: “Het is primair een kwestie van bewustwording van je maatschappelijke verantwoordelijkheid en vervolgens van doen. Een woningcorporatie zit daarbij in een sleutelpositie. Je stuurt als opdrachtgever het hele proces aan”.

Doel van het project

Tijdens het project doet u kennis op over bestaande mogelijkheden en inspirerende voorbeeldprojecten van circulair bouwen, slopen en renoveren die wij voor u op een rij zetten. In een drietal masterclasses – waarom circulair, wat dan en hoe dan? – krijgt u daarnaast handvatten van experts en ervaringsdeskundigen om ambitieus of low-profile in de eigen praktijk met circulaire principes aan de slag te gaan.